İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
ATA AÖF - LOJİSTİK YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
ÜNİTE 1 - LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ Lojistiği yönetmek ne anlama gelmektedir? Peter Drucker lojistiği “ekonominin karanlık anakarası” olarak tanımlamakta, fakat en çok göz ardı edilen, geleceği en parlak iş sahası olarak belirtmektedir. Bu yazı 1962’de bir dergide yer almıştır, ama firmalar lojistiği nasıl etkili bir biçimde kullanacaklarını henüz yeni yeni öğrenmektedir (Tanyaş ve Düzgün, 2012). “Lojistik, ürünleri ihtiyaç duyulduğu yere ulaştırma işidir.”

Ders kitabı doğrultusunda hazırlanan bu kitapçığı sıklıkla okuyup ders kitabı içerisinde yer alan soruları çözmenizi tavsiye ederiz. Başarılar.

ÜNİTE 1 - LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ

Lojistiği yönetmek ne anlama gelmektedir? Peter Drucker lojistiği “ekonominin karanlık anakarası” olarak tanımlamakta, fakat en çok göz ardı edilen, geleceği en parlak iş sahası olarak belirtmektedir.  Bu yazı 1962’de bir dergide yer almıştır, ama firmalar lojistiği nasıl etkili bir biçimde kullanacaklarını henüz yeni yeni öğrenmektedir (Tanyaş ve Düzgün, 2012).

“Lojistik, ürünleri ihtiyaç duyulduğu yere ulaştırma işidir.”

TAŞIMACILIK 

Taşımacılık (Nakliye); ürünlerin/yüklerin belirli bir sevk nokta/larından alınıp belirli bir teslim nokta/larına belgeli olarak götürülmesi/taşınmasıdır.

Yük taşımacılığı, lojistiğin temel ve en çok maliyet oluşturan kısmıdır.  Temel taşımacılık sistemleri (modları) aşağıda belirtilmiştir

- Kara yolu Taşımacılığı (Road Transportation)

- Deniz yolu Taşımacılığı (Ocean Transportation)

- Demir Yolu Taşımacılığı (Railway Transportation)

- Hava Yolu Taşımacılığı (Air Transportation)

- Boru Hattı Taşımacılığı (Pipeline Transportation)

- KarmaTaşımacılık (Mixed Mode Transportation) 

Karma taşımacılık (Mixed Mode Transportation); aynı ürün/yükün iki veya daha fazla taşıma modu kullanılarak taşınmasıdır. Üç farklı uygulama şekli vardır:

Çok Modlu Taşımacılık (Multi-Modal Transportation): İki veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan, mod değişimlerinde araç veya kap içindeki yüklerin elleçlendiği taşımacılık sistemidir.

 Intermodal Taşımacılık (Intermodal Transportation): Aynı taşıma aracı veya kabı ile iki veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan, mod değişimlerinde araç veya kap içindeki yüklerin herhangi bir elleçlemeye tâbi tutulmadığı taşımacılık sistemidir.

Kombine Taşımacılık (Combined Transportation): Taşımanın başlangıç ve bitiş aşamalarında kara yolunun kullanıldığı ve aradaki uzun mesafeli taşımanın demir, nehir, kanal veya deniz yolu ile yapıldığı taşımacılık sistemidir. Karma taşımacılık, taşıma modlarının avantajlarını kendi içinde entegre edip dezavantajlarını mümkün olduğunca saf dışı bırakan devamlı kendini yenileyen gelişime açık bir taşımacılık sistemidir.

DEPOLAMA 

Depolar kullanım amaçlarına bağlı olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

- Klasik Depo (Warehouse): Üretim veya satış noktası içinde ya da yanında bulunan, ürünlerin genelde uzun süre kaldığı depolardır.

- Dağıtım Merkezi (Distribution Center): Müşterilere daha yakın noktalarda müşterilere karma, az miktarda ve hızlı ürün teslimatını, göndericiden ise büyük hacimli sevkiyatı sağlamaya yönelik depolardır.

- Toplama Merkezi (Consolidation Center): Tedarikçilere daha yakın noktalarda, üretim yerlerine, ham madde çeşidi bazında az ama karma ve büyük hacimli sevkiyatı sağlamaya yönelik depolardır.

- Aktarma Merkezi (Transshipment Center): Genelde farklı taşıma modları veya aynı taşıma modunda farklı taşıma araçları arasında ürünlerin aktarıldığı, ürünlerin çok kısa süreli kaldığı depolardır.

- Sipariş İşleme Merkezi (Order Fulfillment Center): Genelde internet üzerinden adet bazında satış yapılan sistemlerde siparişlerin alındığı ve sevk edilmek üzere hazırlandığı depolardır. 

Depo yönetimindeki temel süreçler aşağıda belirtilmiştir:

- Mal Kabul (Receiving)  

- Yerleştirme (Putaway)

- Rezervasyon (Allocation)  

- Toplama (Picking)  

- İkmal/Tamamlama(Replenishment)

- Katma Değerli İşler (Value Added Activities) 

- Çapraz Sevkıyat (Cross-docking)

- Sevk (Shipping)

- İade İşleme ve İmha (Return Processing)  Faturalama (Billing)

- Alan Yönetimi (Dock Management)  

- Güvenlik Yönetimi (Security Management)   

- Açık Saha Yönetimi (Yard Management)   

- Sayım (Cycle Count)

- Raporlama (Reporting)   

LOJİSTİK 

Lojistik (logistics), taşımacılık ve depolama ana faaliyetleri ile paketleme, katma değerli hizmetler, gümrük, sipariş yönetimi, stok yönetimi, sigorta, muayene ve gözetim tamamlayıcı faaliyetlerinden oluşan bir fonksiyondur.

MÜŞTERİ HİZMET DÜZEYİ 

Şirketler yoğun rekabet koşullarında varlıklarını sürdürebilmek için hem satış noktalarında ürün bulunurluğu sağlamalı, hem de lojistik maliyetlerini en aza indirmelidir(Şekil 3). Dolayısıyla etkin ve verimli bir lojistik hizmetini en düşük lojistik maliyeti ile sağlamak en önemli öncelik olmaktadır

 Lojistiğin 7 Doğrusu (Seven Rights) aşağıda belirtilmiştir.

Müşteri hizmetlerinde;

 Doğru ürünü ,Doğru müşterinin, Doğru yerine ,Doğru zamanda ,Doğru miktarda, Doğru şekilde, Doğru maliyette teslim etmek önemlidir

LOJİSTİK MALİYETLER 

Avrupa Birliği ülkelerinde lojistik giderlerin (taşımacılık, depolama-stoklama, yönetim) ürün satış fiyatı içindeki payı; perakende sektöründe % 8,9,  ilaç sektöründe % 8,8, kağıt sektöründe % 14,4, makine sektöründe, % 9,3, gıda sektöründe % 10,4, elektrikli aletler sektöründe % 12,6, bilişim sektöründe % 10,3, kimya sektöründe % 10,2 ve  otomotiv sektöründe % 8,9 ‘dur. (DİKKAT! YÜZDELİK DEĞERLER sorulmuş). 

İçsel Maliyetler: Lojistik faaliyetler sırasında oluşan yatırım ve işletme maliyetleridir. • Taşımacılık İçsel Maliyetleri • Depolama İçsel Maliyetleri • Paketleme ve Katma Değeli İşler İçsel Maliyetleri • Hizmet(Gümrük, Sigorta, Muayene, Stok ve Sipariş Yönetimi) içsel maliyetleri 

Dışsal Maliyetler: Taşıma ve elleçlemeler sırasında çevreye ve topluma olan etkilerden oluşan maliyetlerdir. • Kaza Maliyeti • Hava Kirliliği Maliyeti (CO, CO2, NO) • Gürültü Maliyeti • Sıkışıklık Kaynaklı Maliyet • Katı Atık Maliyetleri (Atık Motor Yağı, Ömrü Tükenmiş Lastik, vd.) 

LOJİSTİK YÖNETİMİ 

Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyi (Council of Supply Chain Management Professionals - CSCMP), lojistik yönetimini şu şekilde tanımlamaktadır: “Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolünü kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasıdır”.

Taşımacılık  % 40-60 Stok Tutma % 20-30

Müşteri Hizmetleri ve Sipariş Yönetimi % 5-8

Yönetim % 4-6

Depolama  %15-25 .

 TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

Lojistik üretim ve satış fonksiyonları için bir destek fonksiyon olup temel faaliyetleri şöyle belirtilebilir: Taşımacılık (Kara, Hava, Deniz, İç Suyolu, Demir, Boru, Karma) , Uluslararası Taşımacılık ,Kalite Kontrol-Gözetim-Teslimat Öncesi Kontrol, Dış Ticaret, Gümrük, Antrepo, Sigorta, Depolama, Katma Değerli İşlemler ,Stok ve Envanter Yönetimi, Sevkıyat Sipariş Yönetimi ,Tedarik Sipariş Yönetimi ,Dağıtım  ,Filo ve Trafik Yönetimi, İade ve İmha İşlemleri, Tersine Lojistik ,Üretim(Tesis içi) Lojistiği ,Yeşil Lojistik ,Paketleme ,Proje, Mühendislik ve Danışmanlık

TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ 

Türkiye 'deki lojistik sektöründeki firmalarının sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte (yetki belgesi almamış olanlar nedeniyle), yaklaşık 1.500 civarında uluslararası kara yolu taşımacılık şirketi, 800.000 adet kamyon, 45.000 adet çekici olduğu bilinmektedir.

Lojistikte dış kaynak kullanımının ağırlıklı olarak uluslararası taşımacılık ve gümrükleme hizmetlerine dayalı olarak %50 civarında olduğu öngörülerek taşımacılık ve lojistik şirketlerin pazarının 2011 yılı sonu itibarıyla 40-45 milyar dolar olduğu söylenebilir. 

 

 

 

 

DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE 3PL 

Dış Kaynak Kullanımı (outsourcing), şirketlerin kendi çekirdek (core) faaliyetlerine daha fazla odaklanmak, maliyet avantajı sağlamak, sabit maliyetleri değişken maliyetler hâline dönüştürmek, ilgili tedarikçinin ölçeğinden, uzmanlığından yatırım ve yaratıcılık gücünden yararlanmak, pazara erişim hızını yükseltmek amaçlarından bir veya birkaçından yararlanmak için mevcut bir şirket faaliyetinin genellikle ilgili varlıkları ile birlikte bir üçüncü parti bir şirkete devredilmesi veya bu hizmetin alınması sürecidir. Üçüncü Parti Lojistik (Third Party Logistics-3PL) terimi lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanımına geçilmesinin bir sonucudur.

    LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMİ 

Lojistik faaliyetlerin yönetiminde kullanılabilecek kritik performans göstergeleri (Key Performance  Indicators-KPI) aşağıda belirtilmiştir:  

• Maliyetlerin (Navlun, Depolama, Stokta  Taşıma, vbg.) Düşürülmesi • Müşteri Hizmet Düzeyinin Artırılması • Zamanında Teslim Oranının En Büyüklenmesi • Temin(Yanıt) Süresinin (Lead Time, Response Time) Azaltılması • Toplam Stokların En Azlanması • Bozulma/Hasar/Kayıp Oranının En Azlanması • Esnekliğin Artırılması, Seçenek Çözüm Sayılarının Artırılması • Veri Güvenilirliğinin ve Hızlı Erişim Oranının Yükseltilmesi (miktar,   zaman, yer, vb.), Bilgi/Evrak Eksikliğinin En Azlanması • Temel Yetkinliğe (core competency) Odaklanmanın Sağlanması • Lojistik Faaliyetlerin Etkinlik (planlara uyma) ve Verimlilik (çıktı/girdi) Oranlarının Artırılması • Müşteri İlişkilerinin Geliştirilmesi, Müşteri Odaklılığın Artırılması • Riskin ve Kazancın Adil Paylaşımı • Sabit Maliyetlerin Değişken Maliyet Hâline Dönüştürülmesi • Lojistik Yönetim Giderlerinin Azaltılması

LOJİSTİKTE VERİMLİLİK ARTIRMA 

Lojistikte verimliliği artırma çalışmaları; taşımacılık, depolama ve diğer ilgili faaliyetler birlikte düşünülerek yapılabilir.

 Temel bazı yaklaşımlar aşağıda belirtilmiştir:

• Lojistik Ağ Tasarımı (Logistics Network Design): Etkin ve verimli bir lojistik sistemi için çalışma kapsamı içindeki ilgili tedarikçi, üretici, depo ve dağıtım merkezi, satış noktaları ile müşteriler gibi çeşitli şirketlerin ve tesislerin üretim, depolama ve taşımacılık sistemlerinin bir ağ yapısı bütünlüğü içinde yüksek yanıt hızı, yüksek kalite, düşük maliyet vd. amaçlarla analizi ve yeniden tasarlanmasıdır. Yeni depo açama, mevcut depoları kapama, taşımacılık sistemini değiştirme, bu kapsamda alınan kararlardır.

• Lojistik Bilişim Sistemleri (Logistics Information Systems): Lojistik yönetiminde etkinliği ve verimliliği artırmak üzere kullanılan Kurumsal Kaynakların Planlanması (Enterprise Resources Planning-ERP), Taşımacılık Yönetim Sistemi (Transportation Management System-TMS), Depo Yönetim Sistemi (Warehouse Management System-WMS), Yönetim Bilişim Sistemi (Management Information System-MIS), İleri Planlama Sistemleri (Advanced Planning System-APS, özellikle rota ve yükleme optimizasyonu konularında), Küresel Konumlandırma Sistemi (Global Positioning System),  Genel Paket Radyo Sistemi (General Packet Radio System-GPRS), Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Intercahange-EDI), Elektronik Ticaret (E-Trade), Çubuk Kod (Barcode), Radyo Frekanslı Tanıma (Radio Frequency Identification-RFID) gibi bilgisayar donanım ve yazılım sistemleridir.

 • Tedarik Zinciri Lojistik Yönetimi (Supply Chain Logistics Management): Tedarik zincirinin ve bu zincir içinde yer alan şirketlerin uzun dönemli performanslarını artırmak amacıyla söz konusu şirketlere ilişkin üretim ve lojistik fonksiyonlarının birlikte yönetimidir. 

• Çağdaş Depo Tasarımı ve Yönetimi: Gereksinmeler doğrultusunda müşteri hizmet düzeyini artırırken lojistik maliyetleri düşürmeye yönelik maliyet etkin depo çözümleri oluşturmaktır.

• Sürekli Gelişim ve İnovasyon: Şirkette tüm çalışanların katılımı ve toplam kalite anlayışı ile sürekli gelişim ve inovasyon ortamının yaratılmasıdır.

 • Tam Zamanında Üretim/Teslimat (Just In Time Manufacturing and Delivery): Çekme (sipariş) esaslı bir yaklaşım ile gerekli malzemenin, gereken zaman ve miktarda, gereken yerden alınıp gereken yere, gereken zamanda ve istenilen koşullara uygun olarak üretimi ve teslimatına yönelik sistemdir.

• Hızlı Yanıt Sistemleri (Quick Response Systems): Çağdaş bilgi teknolojilerinin kullanılarak çekme esaslı bir anlayışla siparişten teslimata kadar olan sürenin en aza indirilmesidir. Amaç talebin en hızlı şekilde karşılanmasıdır.

• Yükleme Optimizasyonu (Loading Optimization): Yükleme ve boşaltma zamanından tasarruf etmek, işçilik maliyetlerini düşürmek ve/veya kabın/aracın kapasitesini en verimli biçimde kullanmak suretiyle taşıma maliyetlerini düşürmek üzere yüklerin kaba/araca en etkin biçimde yerleştirilmesidir. 

• Çapraz Sevkiyat (Cross-Dock): Depo alanına gelen ve giden ürünler için depolama faaliyeti oluşturmadan gruplama ve aktarmayı gerçekleştirerek depolama hacminden tasarruf sağlama ve ürün akış hızını artırma çabasıdır. Ürünler çapraz sevkiyat alanında belirli bir süreden (12 veya 24 saat) daha az zaman kalmak durumundadır.

• Rota Optimizasyonu (Route Optimization): Çok duraklı dağıtım ve/veya toplama hizmetinde müşteri taleplerini dikkate alarak toplam maliyet, toplam süre veya toplam mesafeyi en aza indirmek üzere en uygun rotanın belirlenmesidir.

 • Döngüsel Sefer (Milk Run): Bir araç tarafından bir program çerçevesinde çeşitli noktalardan aynı veya farklı yüklerin alınarak bir veya birden fazla noktaya teslim edilmesi ve teslimatlar sırasında boş kapların toplanması veya tüm teslimatlar tamamlandıktan sonra ters güzergâhın izlenerek boş kapların toplanarak geri getirilmesi sistemidir.

• Etkin Tüketici Yanıtı (Efficient Consumer Response-ECR): Müşteri isteklerinin daha iyi, daha hızlı, daha düşük maliyetli ve tam zamanında yerine getirilmesi ve bilginin bir bütün olarak paylaşılması için lojistik kanal içerisinde tüm tarafların birlikte çalıştığı basit, hızlı ve müşteri odaklı sistemdir.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management-CRM): Müşteri özellikleri ile satış ve pazarlama faaliyetlerinin veri tabanına kaydedilerek, çok yönlü ve çapraz analizler yoluyla müşterilere daha etkin ve verimli hizmetler sunan ve müşteri sadakatini artırmayı amaçlayan bilgi sistemidir.

 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (Supplier Relationship Management-SRM): Her türlü harcama kategorisinde bulunan sürekli olarak tedarikçileri sınıflandırıp önceliklendirerek kuracağı ilişki yapısını belirleyen, her bir tedarikçi ile ilişki kurallarının tanımlandığı,  ürün ve hizmet anlaşmasının yapıldığı, tüm tedarikçilerle olan ilişkilerde toplam değeri en üst düzeye çıkartan bilgi sistemi çözümüdür.

• Faaliyet Bazlı Maliyetlendirme (Activity Based Costing-ABC): Hatasız ürün ve süreç maliyetlendirmesi için masrafları faaliyetlerle, nesnelerle ve süreçlerle ilişkilendiren bir maliyet hesaplama sistemidir.  

 

DERS ÖZETİNİN TAMAINI SİPARİŞ VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Yukarıya Git