İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
FEL201U-EPİSTEMİYOLOJİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
FEL201U-EPİSTEMİYOLOJİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİ, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

ÜNİTE 1: BİLGİ ÜZERİNE İLK DÜŞÜNCELER

-Fiziksel anlamda bakıldığında, insan bedeni doğanın bir parçasıdır.

-Doğada canlılarla cansızlar temel bir anlamda birbirinden ayrılırlar: Canlılar kendiliklerinden devinim veya değişim yaratabilirler.

-İnsanın en ayırıcı özelliklerinden biri bilinçli bir şekilde bilgi edinmeye açık olmaktır.

-Üç çeşit “temel” veya “basit” farkındalık olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki iç hâllere yönelik farkındalıklar, ikincisi çevreye yönelik içgüdüsel farkındalık ve üçüncüsü de deneyimleyerek ve bedenin pratik yapması sonucu ortaya çıkan bilme durumlarıdır.

-İnsanların sahip olduğu dünya bilgisi, hayvanlarınkinden farklı olarak dilsel ve kavramsaldır.

-İnsanın sahip olduğu bilginin en önemli niteliği logos içermesidir. ‘Logos’ temel olarak mantık, akıl, gerekçe ve söz gibi  kavramlarla ilişkili bir deyimdir.Modern bilimin paradigmasına göre, belli bölgelerde değil evrenin her köşesinde matematiksel bir kesinlik dâhilinde geçerlidir.

-Modern insan bilginin bir sonucudur.

-“Enformasyon” kavramı, bilgi açısından, “hammadde” olma anlamı taşır.

-Öznelerin zihinsel bir durumu olan “bilgi”, içeriği nedeniyle nesnel bir yön taşır.

-Bilginin üç farklı anlamda değeri olduğu söylenebilir: Bilginin yaşamsal veya türsel değeri, bilginin pratik veya araçsal değeri ve bilginin öz değeri.

-Dünyaya dair bilgimizin en kritik işlevlerinden biri, dış etkenlerle baş etme, doğadan gelecek tehditlere karşı bireyin yaşaması ve türün devamının sağlanması yönünde etkin rol oynamaktır.

-bilgi yaşamı olanaklı kılar. Belli bir organik gelişmişlik düzeyinin üstüne çıkan her canlı için bilgi yaşamsaldır.

-pek çok buluş insan türünü tehlikelerden koruma, yaşam süresini arttırma ve yaşamı niteliksel olarak iyileştirme amaçlarına hizmet etmektedir.

-Her özne zihinsel dünyası kapsamında çeşitli bilgiler taşır. Bu anlamda “bir şeyi bilmek”, “bir şeyin doğruluğuna inanmak” veya “bir şeyi yapmaya niyet etmek” gibi öznenin zihinselliği kapsamında gerçekleşen bir olgudur. Ancak, bir şeyi bilmek ile bir şeyin doğruluğuna inanmanın veya bir şeyi arzu etmenin birbirinden oldukça farklı olduğu açıktır. inandığımız ve arzu ettiğimiz şeyler konusunda dünyanın fiziksel bir bağlayıcılığı yoktur.

-Bilginin birden çok anlamda değerli olduğunu düşünmek olanaklı görünmektedir. İlk olarak, bilmenin veya farkındalığın, çok temel bir anlamda, bir türe ait canlıların yaşamlarını ve türlerini devam ettirebilmeleri açısından değer taşıdığını  belirtebiliriz. ikinci olarak, yaşamın pratik boyutu açısından, bilgi sonuçları itibarıyla değerlidir. Üçüncü olarak bilgi kendi değerleri için önemlidir.

Yukarıya Git