Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
FİN201U-FİNANSAL YÖNETİM-1
Ders özeti paylaşımlarından FİN201U-FİNANSAL YÖNETİM-1 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

1. ÜNİTE - FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI

-Finans: kişi ve kurumun faydalanabileceği para, fon, kaynak yada sermayeye.

-Finansman: gereksinin duyulan sermayenin sağlanmasına.

-Finansal Yönetim: Sağlanan fonların en uygun alanda kullanılması.

*Yatırım Kararları: ne tür varlıkların alınacağı ile ilgili kararlar

*Finansman Kararları: gerekli kaynakların nereden sağlanacağı.

*Dividant Kararlar: elde edilen karların dağıtımı.

Fon Yönetici ve Haznedarın Görevleri:

Sermaye bütçelemesi

Nakit yönetimi

Kredi yönetimi

Finansal planlama ve analiz

Döviz yönetimi

Emeklilik fonları yönetimi

Sermaye sağlama

Kar payı

Sermaye harcamaları

Muhasebecinin Görevleri: mali tabloları hazırlama

Vergi, maliyet muhasebeci, iç denetim, bord, bütçe.

Yatırım ve Finansman Kararları Verilirken Finansal Amaç: işletmenin değeri maksimize 1 yıl ise kısa 1-3 yıl ise orta, 3- uzun.

Kısa Süreli Yatırımlar: işletmenin faaliyeti sürülebilmesi için gerekli alan ve en az yılda 1 kez paraya dönüşen varlıklara dönen varlık, çalışma sermayesi, işletme sermayesi denir.

Dönen varlıklar: kısa, likiditesi yüksek, riski düşük.

Kısa Süreli Varlıkların Temel Özellikleri: 1 yılda bir kez diğer türe dönüşme

Faaliyet Döngüsü: paranın hammadde stoklarına, yarı mamule, mamule ve alacağa dönüşerek tekrar paraya dönüşmesi.

Nakde Dönüşüm Süreci: nakitten tekrar nakde dönüşmesi.

Uzun Süreli Yatırımcılar: duran varlık yatırımdır. Marka patent teknik uzmanlık maddi olumsuzluk, makine bina, taşıt, reeldir.

Sermaye Bütçelenmesi: gelecekte faydalar için sermayenin uzun süreli varlıklara yatırılmasıdır. Duran varlıktır, uzun süre.

Fizibilite Çalışması: uzun süreli yararlar sağlanılan yatırım ekonomik, teknik ve mali.

Finansman Kararlar: fonların nasıl sağlayacağını borçlanma ve özsermaye sağlar.

Kısa süreli kredi: en riskli kaynak faizi gider olarak gösterir vergiden düşer.

Özkaynak: ortaklarını haklarını gösterir. Toplam kaynaklardan borç düşer ve anapara kar payı vergiden düşemez. Risk düşük.

Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı: borçlanma arttıkça, öz sermayeye maliye artar. Borç-öz sermaye bilişimi değişmez. İşletme değeri sermaye yapısı değişmez.

Geleneksel Yaklaşım: belli bir borca kadar sermaye maliyeti düşürür, piyasa değeri artar. Maliyet minimum:optimal sermaye.

İşletmenin Sosyal Amaçları

-Mal ve hizmet üreterek toplumunun refahını arttırmak.

-İstihdam sürekliliği

İşletmenin Ekonomik Amaçları

-Piyasa payını arttırmak

-Üretim satışını arttırmak

-Kazançlarını büyütmek

-İşletmenin sürekliliği

-İşletmenin değerini maksimum

-İşletmenin maliyeti minimum

-Karını maksimum

Karı Maksimum Yapma Amacı: Statik özel zaman verişle yok, olur.

Değer Maksimizasyonu Amacı: hissedarını varlığını maksimum yapma zaman ver dikkate alır.

Piyasa Fiyatı: arz ve talep, hisse senetleri fiyatı.

Temsil Maliyeti: sahip ve yönetim arasında çıkar çatışması

Kurumsal Yatırımcı: blok yatırım yapan yatırım fonları yatırım ortakları, sigorta şirketleri

Şirket: 2 yada daha fazla kişinin iktisad kurmak için para, emek ve mal birleştirmesi.

Şahıs Şirketi: Adi, komandit, kolektif.

Sermaye Şirketi: Limited, anonim.

Adi Şirket: Şekil yok, yalnıza sözlü, geçici veya sürekli borçlar kanuna tabi.

Kolektif Şirket: Ticaret unvanı, gerçek kişiler alacaklarını şirkete sınırlandırılmamış.

Komandit Şirket: ticaret unvanı, olacak bir veya birkaçı diğerleri sermaye.

Limitet Şirket: 1-50 ortak, ticaret unvanı, esas sermaye belli, 3. Kişi mal varlığı sınırlı.

Anonim şirket: borcundan dolayı mal varlığı olan şirket kolay büyür. 50.000 az olamaz, hisse senedi halkla arz edilmiş spk denetler.

Finansal Sistem, Piyasalar, Finansal Araç ve Kurumlar

Finansal Sistem: arz edenler, talep edenler, fon akımını düzenleyenler fon akımı sağlayan finansal varlıklar hukuki ve idari sistemdir.

Otofinansman: faaliyet sonucu kaynak tamamını yada yarısını işletmeye bırakarak işletmenin kendini finanse etmesi.

Kaynağı: yedek daçeler, dağıtılmamış kar ve karşılık.

Doğrudan Finansman: Araya kurum girmeden aracısı el değiştirmesi.

Dolaylı Finansman: Aracılar vasıtasıyla el değiştirmesi, ticaret bankası. 

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat