Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
HUK209U-ANAYASA HUKUKU DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
HUK209U-ANAYASA HUKUKU DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, DERS ÖZETLERİNİ VE YARDIMCI KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.

I. ÜNİTE - ANAYASA KAVRAMI, ANAYASACILIK AKIMI VE ANAYASA ÇEŞİTLERİ

ANAYASA KAVRAMI

Anayasa, bir devletin organlarının kuruluş, işleyiş ve aralarındaki ilişkileri ve devletle birey arasındaki ilişkilerin temel kurallarını belirleyen üstün bir kanundur.

Anayasa Hukuku, anayasa ve onunla ilgili diğer mevzuatları inceleyen ve açıklayan bilim dalıdır.

ANAYASACILIK AKIMININ DOĞUŞU

Dünyada ilk yazılı anayasa metni İngiliz Devrimi sırasında kabul edilmiş ve ömrü pek kısa sürmüş olan ''Hükumet Aracı'' adlı bir belgedir.

Bugünkü anlamda ilk anayasalar ise 1787 ABD ve 1791 Fransa anayasalarıdır.

İlk Osmanlı-Türk Anayasası ise 1876 Kanun-i Esasi'dir.

Devlet gücünün ve meşruluğunun ilahi olduğu, bu gücün Tanrı tarafından bazı insanlara verildiği düşüncesi Rönesans ve Reform hareketleri ile birlikte değişmeye başlamıştır. Diğer bir deyimle siyasal düşünce laikleşmiştir.

Bu aşamadan sonra, toplum sözleşmesi, adı verilen sözde sözleşme teorileri ortaya atılmıştır. Bu teorilere göre insanlar 'tabiat hali'nde yaşarken zorunlu fiziki güç bu hale etkindir. Toplumsal düzen arayan insanlar kimi haklarını bir güce devrederek, bir nevi devlet gücü ile bir toplum sözleşmesi imzalayarak zorunlu fiziki gücü ortadan kaldırmak istemiş onun yerine haklarını devrettiği bir devlet gücü oluşturmak istemiştir.

Günümüz anayasacılık akımlarına göre de bahsettiğimiz toplum sözleşmesinin bugün görünen hali 'anayasa'dır.

ANAYASAL DEVLET ve KUVVETLER AYRILIĞI

Devletin yasama, yürütme ve yargı adı altında üç farklı gücü vardır.

Yasama gücü, genel ve objektif hukuk kuralları koyma gücüdür.

Yürütme gücü, bu kuralları somut ve bireysel durumlara uygulama gücüdür.

Yargı gücü, bu kuralların uygulanmasından doğan hukuki anlaşmazlıkları çözme gücüdür.

Kuvvetlerin ayrılmış olması, kuvvetlerin birbirini dengelemesi veya frenlemesi anlamına gelir ki bu da bireyin hak ve hürriyetlerinin devlete karşı korunması demektir. İşte bireyin hak ve özgürlüklerinin lehine gücü sınırlandırılmış devlet 'anayasal devlet'tir.

FEDERALİZM ve YERİNDEN YÖNETİM

Devlet gücünün üç farklı alana bölünmesi ve bu bölümlerin birbirlerini denetlemesi veya frenlemesi, devlet gücünün yatay anlamda bölüşülmesi demektir. Yatay anlamda bölüşülen devlet gücü sınırlı devleti yani anayasal devleti yaratır.

Yatay bölüşümün oluşturduğu etki kadar dikey bölüşüm de önemli bir rol oynar. Federalizm ve yerel yönetimler veya bu ikisi arasındaki bölgesel yönetimler sayesinde oluşturulabilen dikey dönüşüm mekanizması da sınırlı devleti sağlayabilir.

Federalizm dikey dönüşümün en etkin olduğu yapıdır. Üniter devletin karşıtıdır.

Diğer bir tür de yerel yönetimlerdir. Merkezi gücün görev ve yetkilerinin bölge yönetimleri, iller ve ilçelere paylaştırılması anlamına gelir.

 

YAZILI-YAZISIZ ve SERT-YUMUŞAK ANAYASA AYRIMI

Devrimlerin sonucu olarak, devlet iktidarının bölerek sınırlandırılması ve bu sınırlandırılmanın yazılı bir belgeyle tescile edilmesi yazılı anayasayı doğurmuştur. Bugün dünya genelinde çok fazla sayıda ülkenin yazılı anayasası vardır.

Yumuşak veya esnek anayasa, değiştirilmesi ve yapılması diğer kanunların değiştirilmesi ve yapılması usulleriyle aynı olan anayasadır. Anayasal tarihimizde 1921 Anayasası esnek bir anayasadır.

Katı veya sert anayasa ise diğer kanunlardan farklı ve daha zor usullerle yapılabilen ve değiştirilebilen anayasadır.

Bir anayasayı hiçbir anayasal hüküm tarafından sınırlandırılmadan yapabilme gücüne 'asli kurucu iktidar' denir. 1961 ve 1982 anayasalarımızı yapan cunta güçleri asli kurucu iktidar gücündedir.

Bir anayasayı kendi koyduğu değiştirme kurallarına göre değiştirebilen güce 'tali kurucu iktidar' denir.

Günümüzde hemen hemen bütün devletlerin katı anayasalara sahip olduğu görülür. Bunun nedenli devletlerin değiştirilmesi kolay anayasalardan kaçınarak siyasi ve hukuki istikrar sağlamak istemesi ve basit çoğunlukla değiştirilebilen anayasalardan kaçınarak çoğunluğun keyfi uygulamalarından kurtularak azınlığın haklarının korunmak istemesidir.

Not: Bu bölümden bize kalan önemli noktalar;

Anayasacılık akımının doğuşu

Yazılı-Yazısız anayasalar

Katı-Esnek anayasalar

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat