Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
İKT102U-PROJE YÖNETİMİ DERS ÖZETİ
PROJE YÖNETİMİ DERSİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

1. BÖLÜM  

PROJE NEDİR?

 

Özgün bir ürün,hizmet veya sonuç üretmek amacıyla yapılan geçici faaliyetler bütünüdür.Geçici olmasından dolayı her projenin belli bir başlangıç ve bitiş zamanının olması gerekir.Başka bir tanıma göre ise proje;belli zaman ve bütçe dahilinde,istenilen özelliklere uygun,belli özellikleri olan,kompleks ve multidisipliner çalışmalar bütünüdür.Uygulanacak projenin özgün olması önemlidir,tekrarlanmasını önler.Bu tanımlara göre bir projenin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

 

Sürekli yapılan faaliyetlerle proje faaliyetleri karıştırılmamalıdır.Çünkü proje faaliyeti rutinden uzak, bir defaya mahsus özgün ve kalitelidir.

 

PROJELERİN SINIFLANDIRILMASI

Projeler şu kriterlere göre sınıflandırılabilir:

 1. Karmaşıklık derecesi:Çok düşük,düşük,orta ve yüksek projeler olmak üzere dört sınıfa ayrılır.
 2. Teknoloji seviyesi:Pratik bilgi,mevcut teknoloji,ileri teknoloji ve yeni geliştirilecek ileri teknoloji ile buluşlar olmak üzere dört sınıfa ayrılır.
 3. Risk seviyesi:Çok düşük,düşük,orta ve yüksek risk olmak üzere dört gruba ayrılır.
 4. Proje süresi:Kısa(max 3 ay),kısa-orta(3-9 ay),orta-uzun(9-18 ay),uzun(min 18 ay)olarak sınıflandırılır.

 

PROJE YÖNETİMİ NEDİR?

Projenin hedefine ulaşması için gereken tüm bilgi,beceri ve tekniklerin faaliyette kullanılmasıdır.Proje yönetimi usulen evrenseldir ve genel özelliklere sahiptir.Bu nedenle sektör ve konu bazındaki değişimlerde proje esaslaro değişmez.1950’lerden bu yana proje yönetimi populeritesini giderek arttırmıştır.

Proje yönetimi ile program ve portföy yönetimi arasında benzerlik ve farklar vardır.Program yönetimi;tek tek gerçekleştiğinde istenilen sonucu vermeyen ancak birçok projeyi kapsadığında başarılı olabilen yönetim şekilleridir.

Portföy yönetimi ise;kurumların stratejik hedeflerinin gerçekleşebilmesi için yürüttükleri projeler,programlar ve faaliyetlerinin yönetimi anlamına gelir.Sorumluluk derecesi:portföy yöneticileri>program yöneticileri>proje yöneticileri şeklindedir.

 

PROJE YÖNETİMİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN PARAMETRELER

 1. Kapsam:Projede neyin yapılıp neyin yapılmayacağını böylelikle projenin sınırlarını belirleyen kavramdır.
 2. Kalite:Birincisi projenin hazırlanış evresindeki kalite ikincisi ise proje sonında ortaya çıkan ürünün kalitesidir.
 3. Zaman:Parametrik bir değer olarak çok önemlidir.Çünkü projenin kalitesi başlangıç ve bitiş zamanlarının belli olmasından anlaşılır.
 4. Kaynaklar:Projede kullanılacak personel,ekipman,fiziksel mekanları içerir.Özellikle projede çalışacak olan yöneticilerin ve çalışanların proje başarısı açısından önemi çok büyüktür.
 5. Maliyet:Proje için ayrılmış bütçe ve yapılacak masrafların toplamı olarak belirlenir.Proje yürütülmesi için oldukça önemli bir kavramdır.
 6. Risk:Proje yürütülmeşi esnasında karşılaşılacak zorlukları ve bunların proje gidişatını etkilemesi ile bu etkilerin bertaraf edilmesi gibi hususları kapsar.

 

PROJE YÖNETİMİNDE SORULMASI GEREKEN KRİTİK SORULAR

Ne,neden,kim,nasıl ve ne zaman soruları projenin istenilen düzeyde devam edebilmesi için cok önemlidir.

 

PROJE YÖNETİMİNİN TEMEL İŞLEVLERİ

 1. Projenin tanımlanması:Projenin amacı,hedefi,kapsamı,maliyeti gibi değerlerinin belirlendiği bölümdür.
 2. Projenin planlanması:Projenin yönetilmesinde çok önemli bir ayaktır.Çünkü projenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi o projenin sağlıklı yürümesi için oldukça önemlidir.
 3. Proje sürecinin kontrolü:Projenin belirlenen hedefler ve zamanda yürüyüp yürümediği denetlenir.Ayrıca bir sorun varsa bu sorunun giderilmesi gerekir.

 

Projenin paydaşları,kimlerle çalışılacağı,çalışma gruplarında aranması gereken özellikler ve tüm bunların belirlenmesi projenin yürümesi için çok önemlidir.

 

PROJE YAŞAM ÇEVRİMİ

 1. Başlangıç/Tanımlama:Proje için yapılan başlangıç toplantıları önem arz eder.Bu toplantılarda projenin ne ile ilgili olduğu, adı ,paydaşlarının kimler olacağı, süresi, maliyeti vs.gibikonular  konuşulur ve bir özet çıkartılır.Tanımlama aşamasında ise başlangıçta konuşulan tüm bu konular gerçeğe uygun olarak dizayn edilir ve usullere uygun olarak tüm paydaşların ortak noktada buluştuğu profesyonel bir yol haritası çıkartılır.
 2. Planlama:Bir yol haritası oluşturmak adına plan önemlidir.Çünkü planlama esnasında gözden kaçan noktalar tekrar ele alınır,düzenlenir ve gerçeğe uygun bir hale getirilir.
 3. Uygulama:Planlanan hedeflerin ve işlerin yerine getirildiği uzun süreçli bölümdür ve projenin detaylı bir kısımı burada halledilir.
 4. Kapanış:Belirlenen faaliyetler yerine getirildiğinde ve istenilen hedeflere ulaşıldığında proje tamamlanmış olur.Genelde kapanış toplantıları ile proje son bulur. Bu toplantılarda proje esnasında karşılaşılan güçlükler,sorunlar,çözüm yolları,paydaşların iletişimi ve projenin aynı ya da farklı isimle devam edip etmeyeceği gibi konular görüşülür.

 

PROJE YÖNETİMİ SÜREÇ GRUPLARI

 1. Başlangıç süreç grubu:Bir projenin başlaması ya da başlamış olan bir projenin devamı için gereken tüm konular bu aşamada konuşulur.
 2. Planlama süreç grubu:Projenin hedefleri,bu hedeflere ulaşılması için gerekli faaliyetler ile bu faaliyetlerin uygulanması için gerekli süreçler bu evrede görüşülür.
 3. Yürütme süreç grubu:Onaylanan faaliyetlerin yerine getirilmesi için gereken tüm süreçleri kapsar.
 4. İzleme ve kontrol süreç grubu:Projenin ilerleyişini izlemek bu esnada bir sorun ya da hata varsa bunları tespit edip düzeltilmesini sağlamak gibi konular bu kapsamdadır.
 5. Kapanış süreç grubu:Proje kapanışı esnasında tüm bu süreçlerin kapanışı için yürütülen faaliyetleri kapsar.
AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat