Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
İKT206U-ULUSLARARASI MALİ KURULUŞLAR
İKT206U-ULUSLARARASI MALİ KURULUŞLAR DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

1. ÜNİTE -- ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR

ULUSLARARASI  MALİ  KURULUŞLAR

Uluslararası kuruluşlar,belirli bir amaca yönelmiş,bürokratik  yapısı ve yönetimi ile kaynaklanan kamusal nitelikteki mal-hizmetler aracılığıyla ihtiyaçları yerine getirmek için kullanan birden fazla devleti ilgilendiren ancak devlet niteliği taşımayan örgütlerdir.Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),Uluslararası Para Fonu(IMF),Dünya Bankası(IBRD),Dünya Ticaret Örgütü (WTO) verilebilecek en güzel örneklerdir. ILO sadece hükümetlerin değil,işçi sınıfı temsilcilerinin de yer aldığı ve yönetimine katıldığı,uluslararası seviyede faaliyet gösteren bir örgüttür.

Hükümetler arası kuruluşlar,hükümet-dışı kuruluşlar,çok uluslu şirketler,  bölgesel ekonomik işbirliği kuruluşları  geniş anlamda uluslararası kuruluş tanımı içerisinde yer almaktadır.Örneğin işveren sendikaları bu kuruluşlara örnek verilemez.

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN FONKSİYONLARI

Uluslararası kuruluşların fonksiyonları; danışma ve müzakerelere  platform olma,karar alma süreçlerinde  kurallar koyma,anlaşma kurallarını sağlamak ve üyelerin anlaşmalara uyumunu izlemek,anlaşmazlıkların çözümünde kurallar belirlemek gibi fonksiyonlardır.

Ekonomik işbirliği ile ekonomik bütünleşme arasındaki temel farklar ;ekonomik işbirliğinin coğrafi olarak bir bölgeye dayanma  zorunluluğu yoktur,ekonomik bütünleşmeler  üye ülkelerin ekonomisinde değişimlere yol açar,ekonomik bütünleşmeler üyeler arasında ticarete engel olacak engelleri kaldırırken ,işbirliğinde ticari engeller azaltılmaya çalışılmaktadır,uluslararası ekonomik işbirliği kuruluşlarında ulusal egemenlik yetkileri   daha  sınırlı ekonomik ilişkiler kurulmaya çalışılmıştır.

EKONOMİK BÜTÜNLEŞME

Gümrük  birliği,ortak  Pazar,Ekonomik ve  Parasal Birlik,Tam ekonomik Bütünleşme ekonomik bütünleşme aşamalarına örnek verilebilir.Ticaretin düşük maliyetle  üretim yapan üçüncü ülkeden gümrük birliği nedeniyle daha yüksek maliyetle üretim yapan   birlik üyesi ülkeye kaymasıyla ticaret saptırıcı etki oluşur.

Tercihli Ticaret Anlaşmaları

Tercihli Ticaret Anlaşmaları anlaşmaya taraf ülkelerin tek yanlı veya karşılıklı olarak belirli mallar üzerindeki gümrük tarifelerinde  indirimde bulunmalarına dayanan en dar kapsamlı ekonomik bütünleşmedir.(En çok kayırılan Ülke kuralı)

 

SERBEST TİCARET BÖLGESİ

Üyeleri arasında ticareti engelleyen tarife ve kota gibi uygulamaların kaldırıldığı Bölge’nin dışında kalan üçüncü ülkelere karşı ise her üyenin bağımsız ticaret politikası izlemesine olanak veren,serbest ticaret anlaşması ile kurulan ekonomik bütünleşme türüdür.Menşei belgesi serbest ticaret bölgesi içinde bir ürünün nerede üretildiğini belirler.Günümüzde 194 adet serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır.

GÜMRÜK BİRLİĞİ

Gümrük birliğine taraf olan ülkelerin aralarındaki ticarette gümrük tarifelerinin ortadan kaldırıldığı,üçüncü ülkelere karşı ise ortak bir tarife uyguladıkları ortak tarife gelirlerinin de paylaşıldığı ekonomik bütünleşme türüdür.Sadece malların ortak serbest dolaşımı esas alınmaktadır.

DÜNYA EKONOMİSİ ÜLKE GRUPLARI

G7-G8

Dünya ekonomisinde söz sahibi olan ve en önde gelen ülkelerin oluşturduğu gruptur.Daha sonradan Rusya’nın da eklenmesiyle G-7,G-8 e dönüşmüştür.(ABD,Japonya,Almanya,İngiltere,Fransa,İtalya,Kanada,Rusya).

G-20(Türkiye bu gruba dahil),G-24  VE G-77(üçüncü dünya ülkeleri)

BRİCS ÜLKELERİ

Brezilya,Rusya,Hindistan,Çin ve Güney Afrika ekonomilerini kastetmek için kullanılır.

 

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat