Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
İKT304-HİZMETLER EKONOMİSİ
İKT304U-HİZMETLER EKONOMİSİ DERSİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

1.ÜNİTE – İKTİSADİ TEORİDE HİZMET KAVRAMI ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

İktisadi Teoride Hizmet Kavramı Sorunsalı

İktisat alanında hep göz ardı edilen hizmetler sektörünün önemi, hizmet kavramının tanım zorluğundan kaynaklanmaktadır.

Klasik iktisatçılar mal ve hizmet ayrımına önem vermişlerdir. Örneğin Adam Smith bu ayrımı yapmıştır. Ancak bu ayrım üzerinde durulması hizmetler sektörünün düşük verimli olduğu tezini ortaya çıkartmıştır. Ancak bazı iktisatçılar bazı hizmetlerin emek verimliliğini arttıracağını kabul etmiştir. Örneğin; John Struart Mill, Karl Marx. Neo-klasikler bu ayrım üzerinde pek durmamıştır.

Günümüzde hizmetler maddi olmayan mallar olarak tanımlanır. 1930lu yıllarda Colin Clark  tarım ve sanayi dışındaki faaliyetleri hizmet olarak tanımlamıştır.

Nicholas Kaldor hizmetleri ‘gelişmeyen’ olarak ele almış ve imalat sanayi mallarının teknolojik gelişme özelliği olduğundan bahsetmiştir.

Jagdish  N. Bhagwati de hizmet tanımında gelişebilirlik esasına önem verip,  hizmetlere olan ilginin teknolojik gelişmelere bağlı artacağını söylemiştir. Sürekliliği olan teknik ve yapısal  bir değişimden yola çıkarak mal-hizmet ayrımını yapmıştır.

Gonzales d’Alcantara hizmeti ‘mal olarak sınıflandırılmayan iktisadi faaliyetlerin tamamı’ olarak tanımlamıştır.

T.P.Hill ise hizmet tanımını ‘değişme’ kavramı esasına dayandırmıştır. Hill’in hizmet tanımında yapılan ayrımda hizmeti saklanamaz(depolanamaz) olması özelliği önem taşır. Çünkü hizmetler değişmeyi içerir.

Irving B. Kravis  ise verdiği ‘telefon konuşmasının saklanması’ örneği ile sadece bu özellik üzerinde durulmamasına dikkat çekmiştir.

Sonuç olarak hizmetleri imalat sanayi mallarından ayıran en önemli özelliğinin ‘icat edilemez ve üretildiği anda tüketiliyor’  olmasıdır.

Hizmetlerin Özellikleri

-Hizmetler depolanamaz(üretildiği anda tüketilir).

-Fiziki varlıkları yoktur.

-Uluslararası ticareti  yapılamayan mal ve hizmet arasında hizmetlere sıkça rastlanır.(saç kesimi gibi)

Hizmet sektörünün gelişmesinde etkili olan faktörler;

-Yeni teknolojilerinin ekonomiye girişi.

-Ticaret ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi.

-Üretimin uluslararası nitelik kazanması.

-Bilgi yönetimine daha fazla önem verilmesi.

-Toplumlarda gelir düzeyinin artması.

Hizmetlerin Sınıflandırılması

İktisat yazınında hizmet; yeni hizmetler, eski hizmetler ve tamamlayıcı hizmetler olarak sınıflanır.

Yeni hizmetler; eğitim, sağlık vs.

Eski hizmetler; ev hizmetleri, çocuk bakım, yaşlı bakım vs.

Tamamlayıcı hizmetler; toptan ve perakende ticaret gibi.

1970’li  yıllarda UNCTAD hizmetleri dört gruba ayırmıştır.Bunlar; dağıtım hizmetleri, üretim hizmetleri, sosyal hizmetler ve kişisel hizmetlerdir.

Değişme kavramını ele alarak da yapılan sınıflandırmalar vardır.Bunlara örnek  geçici hizmetler ve kalıcı hizmetleri sayabiliriz.

Ayrıca kişileri etkileten ve malları etkileyen hizmetler gibi bir sınıflandırma mevcuttur.

Kullanım durumuna göre sınıflandırılan ara hizmetler  ve nihai hizmetler de vardır.

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat