İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
İLH2005 - DİN PSİKOLOJİSİ DESİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
İLH2005 - DİN PSİKOLOJİSİ DESİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNDEN ÜCRETSİZ OLARAK FAYDALANABİLİRSİNİZ AYRICA, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, DERS ÖZETLERİNİN TAMAMINI VE YARDIMCI KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.

1. BÖLÜM - DİN PSİKOLOJİSİ BİLİMİ

Din Psikolojisinin Tanımı, Konusu ve Yöntemi

Din Psikolojisinin Tanımı

Din psikolojisi bireylerin kutsal kabul ettikleri varlık yada varlıklarla ilişki çerçevesinde ortaya koydukları her türlü söz tecrübe ve davranışı tecrübi yöntemle araştıran bir disiplindir.Bireylerin ruhsal yaşantıları ve davranışları içerisinde ortaya çıkan dini olgular din psikolojisinin temel ilgi alanıdır.

Din psikolojisi bireylerin yaşadıkları dini hayatı oluşum yapı gelişim şartları ve süreçleri sonuçları ve etkileri açısından ele alan bir bilim dalıdır.

Din Psikolojisinin Konusu

Din psikolojisi dindar ya da olumlu veya olumsuz birşekilde din ile bir bağı bulunan insanı psikolojik bakımdan bir anlama çabasıdır diyebiliriz.Dolayısıyla bu bilim bireyin ruhsal yaşayış ve davranışları içerisinde dini nitelikli olguları ele alıp araştırır.Din psikolojisi dinin veya dine karşı olan anlatı ve söylemlerin karşısında bireyin ortaya koyduğu olumlu veya olumsuz öznel sübjektif tutumlarını araştırır.

Bir yandan dini inanç ve yaşayış üzerindeki etkileri karşılıklı olarak araştırır.Dindarlığın çok çeşitli şekilleri ortaya çıkışı gelişimi yapılanması değişim ve dönüşümleri açısından din psikolojisinin başlıca araştırma konusudur.

Din Psikolojisinin Amacı ve Önemi

Din psikolojisi bireylerin ruhsal yaşayış ve davranışlarında ortaya çıkan dini olguyu anlamak tasvir etmek en genel kavramsal çerçevelerle ifade etmek amacıyla ortaya çıkan dini olguyu anlamak tasvir etmek en genel kavramsal çerçevelerle ifade etmek amacıyla araştırma yapar, dolayısıyla din psikologlarının görevi din üzerinde dini metinlere dayalı bir araştırma yapmak değil insan tecrübe ve davranışında ortaya çıkna dini tezahürleri anlamaya çalışmaktır.

Dinin insani ve kültürel gerçeklik boyutunu açığa çıkarmaktır.

Toplumsal ve kültürel bir ortamda yaşayan ve bir etkileşim içerisinde dini değerleri kendine mal eden dindar kimselerin iç dünyasının görüntülerini anlaşılır hale getirmektir.Böylece din psikolojisi dini yalnızca insan hayatında ki etki ve boyutları açısından ele alır, onun bir fotoğrafını çekmeye çalışır sonra da bu fotoğrafın gerçek anlamını ortaya koymak için yorum ve teoriler üretmeye yönelir.

Din Psikolojisinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Din psikolojisi alan ve sınır bakımından insan ve toplum bilimleri ilahiyat ilimleri ortak noktasında bulunan ve din bilimleri adı verilen bir grup bilim dalı arasında yer almaktadır.Bu bakımdan bütün bu bilimler grubu ile ilişki ve yardımlaşma söz konusudur.

 

Din Bilimleri

 • Din sosyolojisi: Din toplum ilişki ve etkileşimi ve bu çerçevede ortaya çıkan olgular süreçler kurumlar ve gruplaşmanın incelendiği daldır.
 • Din fenomenolojisi: Dini olguların temel manasına oluşturan değişmez özü asıl yapıyı ortaya çıkarmaya çalışan bilim dalıdır.
 • Din antropolojisi: Belli zaman ve mekânlar da özel bazı dini inanç uygulamaların tezahürlerini araştıran bilim dalıdır.
 • Din felsefesi: Dini inanç tecrübe ve olguyu felsefe bakış açısından ele alıp değerlendiren bir disiplindir.
 • Dinler tarihi: İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan tüm dinleri karşılaştırmalı olarak tecrübeli nesnel bilimsel yöntemle inceleyen bir disiplindir.

 

Din Psikolojisinde Yöntem

Din psikolojisi her şeyden önce dini tecrübeler dini inanç ve tasavvurlar dini tutumların sistemli araştırmasıdır.            Bunları gözlemler analiz eder bütün psikoloji çalışmalarında kendisine başvuruları tekniklerden yararlanır başlıcaları;

 • Sistemli gözlemler
 • Kişisel dökümanların sistemli incelenmesi
 • Anketler
 • Mülakatlar
 • Tutum ölçekleri
 • Kişilik testleri
 • Davranışların analizler
 • Semantik analiz ölçekleri
 • Klinik metotta kullanılan derinliki analiz
 • İstatiksel analizler
 • Deneyler
 • Yorumlama ve değerlendirmeler

 

Din Psikolojisinde Araştırma Konuları

Bağımsız bir disiplin olarak kurulduğu günden beri din psikologlarının üzerinden araştırmalar yaptıkları konular ve alanlar her geçen gün artmaktadır.Başlıcaları;

 1. Dindarlığın kaynakları
 2. Dini ve manevi tecrübe
 3. Dini gelişim
 4. Dindarlığın tanımı ve ölçülmesi
 5. İman şüphe ve inançsızlık
 6. Dua ibadet ve dini ritüel
 7. Din ve ahlak
 8. Tanrı tasavvurları
 9. Din değiştirme
 10. Dini tutumlar
 11. Birey ve dini gruplar arasındaki ilişkiler
 12. Din ve ruh sağlığı
 13. Din ve akıl bozuklukları
 14. Ölüm ilgileri ve din
 15. Mistisizm
 16. Kişilik ve din
 17. Din ve manevi yaşam
 18. Erdem psikolojisi
 19. Mutluluk hayat ve tatmini dindarlık

Din psikolojisin tarihçesi:

İnsanın ruhsal ve manevi yönü huy ve karakterleri kutsal varlık ilişkileri her dönemde büyük merak ve ilgi konusu olmuştur.Bu yüzden de ruh beden ilişkisi rüya uyku ölüm nazar büyü ölmüş kişilerle ya da manevi varlıklarla iletişim çok eski zamanlardan beri sorular sorulduğu ve bazı açıklamalarla girişildiği bilinmektedir.Kutsal metinleri dini ve ilmi gelenekler felsefi teoriler bu konular etrafında ortaya konan anlatım ve açıklamalar için önemli bir kaynak oluşturmuştur.

İslam dünyasında din psikolojisi:

 • Dini kaynaklar:İslam dünyasında başta Kuran ı kerim ve Hz.Peygamberin hadisleri olmak üzere dini kaynaklar da birçok psikolojik kavram ve konuya yer verilmiştir.
 • İslam bilginlerinin çalışmaları:
 1. Haris el muhasibi – eseri nefs
 2. Kindi – rüyanın ve uykunun mahiyeti
 3. Farabi – faal akıl rüya ve vahy
 4. İbnisina-ölüm korkusundan kurtuluş

 

 1. Ebu bekirrazi – el tıbburrühani
 2. Gazzali- ihyauilumiidin
 3. Fahrüddinrazi – kitabunnefs ve r-ruh
 4. İbn Haldun – mukaddime

Modern batı dünyasında din psikolojisi

 • W.james – dini tecrübenin çeşitliliği
 • G .allport – birey ve dini
 • S.freud - totem ve tabu , bir yanılsamanın geleceği ,musa ve tektanrıcılık , uygarlık ve hoşnutsuzlukları
 • C.G.jung – modern insan ruhunu arıyor
 • A.maslow–dinler değerler ve doruk deneyimler
 • E.fromm – psikanaliz ve din
 • V.frankl – bilinçdışı tanrı

 

Türkiye de din psikolojisi

 • B.ziya egemen – din psikolojisi
 • Osman pazarlı – din psikolojisi
 • Nedaermaner – din psikoljisi
 • Hayati hökelekli – din psikolojisi
 • Hüseyin peker – din psikolojisi
Yukarıya Git