İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
İLT110U-ULUSLARARASI İLETİŞİM DERSİNİN 2. ÜNİTE DERS ÖZETİ
İLT110U-ULUSLARARASI İLETİŞİM DERSİNİN 2. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

ÜNİTE 2 - İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ

İLETİŞİM

İletişim, en basit haliyle mesajın, bir ortam aracılığıyla bir verici tarafından alıcıya iletilmesidir. İletişim kavramı kısaca bir toplumundaki bireylerin birbirleriyle olan etkileşimidir. Ortamın değişmesiyle alıcı ve vericinin özellikleri de değişir. Kanadalı iletişim kuramcısı MarshalMcLuhan’a göre ortam mesajın kendisi haline gelir. Ortamın özelliğine göre mesaj şekillenir. Bir haberin gazetede basılması, televizyonda yayınlanması ya da internette yayılması mesajı farklılaştırır. Bu da medyalaştırma olarak adlandırılır.

Aynı el hareketleri, farklı kültürlerde farklı anlamlara gelir.

 

Sözlü İletişim

Yazının bulunmasından önceki dönemde insanlar arasındaki iletişim sadece söze dayalı olarak kurulmuştur ve coğrafi olarak sınırlanmış bir iletişim biçimidir. Sözlü iletişimde abartılı tekrarlar söz konusudur. Bu kültürde övgüler olduğu gibi karşılıklı alay, aşağılama da hayli abartılı olarak ifade edilir. Sözlü kültür toplumları kabile tipi topluluklardır. Bundan dolayı dışarıya kapalı, eleştiri ve değişimden hoşlanmayan, geleneklerini korumaya özen gösteren toplumlardır. Günümüz insanı “cinayet bir suçtur ve cezalandırılır” diye düşünürken, sözlü kültür toplumundaki insanlar “bir adam bir başka adamı öldürürse, o da öldürülür” diye düşünür. Anlatılmak, aktarılmak istenen bilgi şiir formatında müzik ve dansla birleştirilerek Sözlü kültürlerde aktarılmıştır. Şiir, uzun süre etkili tek iletişim aracı olmuştur. Şiir toplum düzenini korumak, siyasal mekanizmayı savunmak, yönetim ve eğitim gibi konularda kullanılmıştır. Bundan dolayı şair ve filozofların toplumsal düzen üzerindeki etkileri çok büyük ve önemliydi. Kısacası;;

a. Kulak en önemli organdır.

b. Sözlü iletişimde cümle yapısı önemlidir.

c. Sözlü iletişim abartılıdır, aşırıya kaçar.

d. İletişim yarışma formatında şekillenir.

e. Tutucu ve gelenekçidir.

f. Taşkın ve katılımcıdır.

g. Soyut ve çözümsel olmaktan çok, konumsal biçimde düşünür.

Yazılı İletişim

Ticaret yapan toplulukların ihtiyaçları nedeniyle yazı icat edilmiştir. Keşfinden itibaren yazı, farklı toplumlarda yaygınlaştıkça üretiminde kullanılan malzemeler de farklılaşmış, yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Kil tabletler üzerinde başlayan serüven, Çinliler kağıdın keşfinden sonra baskıyı da bulmuşlardır. Yaklaşık 3000 yıl önce Fenikeliler tarafından icat edilen alfabe ise belli sayıdaki sesin işaretlere dönüşmüş halidir. Yazının tarihi adeta aile tarihi gibidir. Günümüzde hala kullanılan İbranice ve Arapça  kültürler arası etkileşimden dolayı Fenike yazısından türemiştir. Yazı alfabenin keşfiyle birlikte daha fazla insan tarafından okunur hale gelmiştir. Bundan dolayı, , bilginin demokratikleşmesinin başlangıcı alfabenin ortaya çıkmasıyla olduğu düşünülmektedir.  Bu dönem sayesinde yazının iletişim işlevi ön plana çıkmıştır.

Matbaanın Keşfi ve İletişim

Budizmi ve dini metinleri yaymak amacıyla Çin’de ağaç baskı tekniği kullanılmıştır. Çin’deki mühür oymacılığı sanatı sayesinde baskı teknolojisinin geliştirilmiştir. Bu baskı teknolojisinden 600 yıl sonra matbaa icat edilmiştir. Yazının icadı ve alfabenin buluşundan sonra en önemli icat matbaadır.

Matbaa 1450 yılında Gutenberg tarafından icat edilmiştir.

Matbaa makinesinin beş yılda bastığı İncil, Avrupa’da oynar metal harfler ile basılan ilk kitaptır.

XVIII yüzyılda William Blake tarafından geliştirilen tabaka baskı sistemi ile kitaplar çoğaltılmaya başlanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu gibi bazı uygarlıklarda 1727 yılına kadar Türkçe ve Arapça yazı basmak yasaklanmıştır. 1727’de açılan basımevi kısa süre içinde kapanmış ve 1784’de kadar kapalı kalmıştır.

Japonya’da haber yayınlayan ilk süreli yayınlara 1860’larda izin verilmiştir.

Basın medya özgürlüğü kavramı 1789 yılında İnsan Hakları Bildirgesinde tanımlanmıştır.

1840 ‘da SammuelMorse ilk telgrafı göndermiştir.

1876’da Alexander GrahamBell telefonu bulmuştur.

1896’da Marconi tel ve kablo olmadan iletişim olabileceğini kanıtlamıştır ve radyo icat edilmiştir.

1922’de BBC ilk düzenlü radyo yayınını başlatmıştır.

6 Mayıs 1927’de Türkiye’de ilk radyo yayını İstanbul’da yapılmıştır.

1920’de Amerika’da sadece deneme yayını yapan televizyon, 1936’da denemeleri sıklaştırmış, 1939’ da ise programlı yayına geçmiştir.

1945’den, İkinci Dünya Savaşından, sonra Amerika ve Avrupa’da televizyon kullanımı yaygınlaşmıştır.

Sayısal İletişim

Hesap makineleri iletişim dünyasının temelini oluşturmuştur. Yaşadığımız yüzyıl bilimsel keşif ve teknolojik icat bakımından en zengin yüzyıldır. Sayısal teknolojilerin gelişmesi, toplumsal hayatta daha önce yaşanmamış derecede hızlı ve köklü değişimlere neden olmuştur. Bilgisayarlar bilginin depolanmasını sağlamıştır. Ayrıca, internet teknolojileri sayesinde hızla dünyanın bir ucundan bir ucuna aktarılmasını sağlamışlardır. Bilgi artık en önemli bir ekonomik güçtür. İletişim teknolojileri her geçen gün yeni araçları insanların kullanımına sunmaktadır.

Yeni Medya ve İletişim Özgürlüğü

Yeni medya kavramının çıkış noktası kısa mesaj atma özelliğine sahip mobil telefonlar olmuştur. Yeni medya toplumsal hayatı ve gündelik yaşam alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştirmiştir. Yeni medya bilgisayarı, akıllı cep telefonlarını, interneti, oyun konsollarını, sayısal müzik çalarları, tablet bilgisayarları kapsayan geniş bir ortamı ifade etmektedir. Yazının icadından günümüze tek yönlü olarak şekillenen iletişim süreci, yeni medya sayesinde ilk kez çok yönlü bir hal almıştır. Yeni medyanın önemli özelliklerinden biri etkileşim özelliğidir. Etkileşim, sayısal ortamda, Yeni medyayı kullanan büyük bir grup içinde her bireyle özel ileti değişimi yapılabilmesini sağlayacak kadar geniş, yani kitlesizleştiriciolabilir. Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran temel özellikler; sayısallık, etkileşimcilik, eşzamansızlık, taşınabilirlik, kitlesizleştirme, kişiselleştirme, ağ erişimi, görsel iletişim, yakınsama olarak sıralanabilir.

Yeni medya sayesinde zamandan ve mekandan bağımsız iletişim kurma özgürlüğü mümkün olmuştur. Yeni iletişim teknolojileri içinde internet, en yaygın kullanıma sahip olan ve etkileri açısından en çok önem taşıyan araçtır. İcat edilmesi en az 30, halk tarafından serbest kullanımı ise en az 10 yıllık bir süre ile gerçekleşmiştir. Yeni medya ve sosyal medya kavramları sıklıkla karıştırılan kavramlardır. Yeni medya cep telefonları aracılığıyla gönderilen kısa mesajlardan, bilgisayar ağlarına, bloglara, sözlüklere ve sosyal medyaya kadar geniş bir perspektife sahipken sosyal medya, yeni medyanın kapsama alanı içindedir ve sosyal paylaşım ağlarını içerir. İnternetin ilk dönemlerini ifade eden Web 1.0 döneminde, kullanıcılar interneti daha çok bilgi edinmek için kullanırlardı. Web 2.0 teknolojilerinin gelişmesiyle insanlar sosyal medyanın sağladığı bilgiye kolayca ulaşmanın yanı sıra bilgiyi üretir ve paylaşır hale gelmişler, hem üretici hem de tüketici kimliği kazanmışlardır. Web 2.0 teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan sosyal medya kavramını web veya mobil tabanlı yeni iletişim ortamı olarak tanımlamak mümkündür. Kısacası, Sosyal medya, içeriğini kullanıcılarının oluşturduğu ve yeni medyanın olanakları ile yayınlandığı, paylaştığı her tür platformun genel adıdır.

Nefret Söylemi

Dili kullananların seçtiği sözcükler, ifade biçimleri, söylemi oluşturur. Genel olarak bakıldığında nefret söylemi, altı ana başlık altında incelenebilir. Bunlar; Siyasal Nefret Söylemi, Kadınlara Yönelik Nefret Söylemi, Yabancılara ve Göçmenlere Yönelik Nefret Söylemi, Cinsel Kimlik Temelli Nefret Söylemi, İnanç ve Mezhep Temelli Nefret Söylemi, Engellilere ve çeşitli Hastalıklara yönelik Nefret Söylemidir. Nefret söyleminde dilsel pratiklerin kullanımı ve bu pratiklerin yaygınlaştırılma ortamları önem taşmaktadır.

 

 

Yukarıya Git