Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
İŞL104U-YÖNETİM VE ORGANİZASYON
İŞL104U-YÖNETİM VE ORGANİZASYON DERSİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

1. ÜNİTE - YÖNETİM KAVRAMI

Yönetim başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetidir. İktisatçılara göre yönetim, doğal kaynaklar, işgücü ve sermaye ile birlikte üretim faktörüdür. Sosyologlara göre yönetim, sınıf ve saygınlık sistemidir. Psikoloji ye göre belli amaçları diğer kişilerin çabaları ile gerçekleştirmektir. Belirli amaçları gerçekleştirmek için tümkaynakların doğru bir şekilde insanlar tarafından kullanılmasını sağlamak gerekir(parasal kaynaklar, donanım, demirbaşlar, hammaddeler). Zamanı birbiriyle uyumlu, verimli şekilde geçirmek lazım.

Yönetici, amaçları gerçekleştirmek için insanın faaliyetlerinden yararlanan ve onu etkisi altına alan kişiye denir. Yönetim sürecini planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme oluşturur.

YÖNETİMİN AMACI

Yönetimin temel amacı, örgütsel amaçları gerçekleştirmektir. Örgütsel amaçlar: Kültürel amaçlar, Düzen amacı, Ekonomik amaçlar.

YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ

YÖNETİM SÜRECİ

Planlama:Belli bir amaca ulaşmak için çizilen haritadır. Hangi işi, ne zaman, nerede ve kiminle yapılacağına karar verilir. Planlama ise planı ortaya çıkarmak için yapılan faaliyetlerdir. Temel planlama süreci:

Planlama sürecinin sonucuna plan denir.

Stratejik planlama, bir örgütün misyonu, amaçları, stratejileri ve politikalarının geliştirilmesi ile ilgilenir.

Taktik planlama, hedefleri koymayı, kuralları, takvimleri ve bütçeleri geliştirmeyikapsar.

Operasyonel planlama, günlük faaliyetleri kısa süreliolarak yürütmek ve denetlemek için yapılan planlamadır.

Örgütleme:Plandaki amaca ulaşmak için insanların, araç-gerecin bulunması, etkin bir çalıştırma gerçekleştirebilmek için düzenleme yapılması, işlerin guruplandırılması ve belli kişilere dağıtılması, yetki ve sorumlulukların belirlenmesidir. Örgütlenme sürecinin evreleri:

Örgütlenmenin temel ilkeleri: İş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi, istisna ilkesi, amaç birliği ilkesi, kumanda birliği ilkesi, hiyerarşik yapı ilkesi, yetki ve sorumluluğun denkliği ilkesi, yetki devri ilkesi, denge ilkesi, açıklama ilkesi, basitlik ve anlaşılırlık ilkesi, esneklik ilkesi, süreklilik ilkesi ve yönetim alanı ilkesi.

Yöneltme: Planlama ve örgütlemede karar verilen örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için bütün örgütün o amaçların gerçekleştirilmesi için yönlendirilmesidir. Bireylerin yapılan planlara bağlı kalarak iş görme çabalarıdır. Yöneltme işlevinin asıl konusu insandır.

Etkin bir yöneltme yapılabilmesi için gereken koşullar:

Denetleme:İşletmenin ne boyutta amaçlarına ulaştığını, gerekli düzeltmelerin yapılmasının sağlanması ve sonuçların değerlendirilmesidir. Denetleme genel olarak üst yönetim tarafından atanmış ve süreci gereğinde durdurma yetkisine sahip denetçiler, gözetimciler, süpervizörler, yöneticiler tarafından veya uzmandanışmanlarca gerçekleşir. Denetimi gerekli kılan özelliği iyi bir örgütün temel parçası olmasıdır. Denetim sistemleri, kaynakların dağıtımını ve yararlanılmasını düzenlemektedir. Yaygın olan denetim yöntemleri:

 

Piyasa denetimi, nesnel standartları koymak için dış piyasa mekanizmalarını kullanmaktadır.

Bürokratik denetim, örgütsel yetkiyi vurgulamaktadır ve kurallara ve yönetmeliklere dayanmaktadır.

Klan denetimi, çalışan davranışlarını ılımlı bir seviyede tutmak için paylaşılan değer ve idealleri kullanmaktadır.

YÖNETİCİLİK KAVRAMI

Belirli bir grup insanı belirli amaçlara ulaştırmak için uyumlu ve takım ruhu içinde çalıştıran insandır. Yönetici çalıştığı yerin maddi kaynaklarını ve üretim faktörlerinide yönlendirir. Gruptaki kişilerin verimini arttırabilmesi, ilişkileri iyi kurması için bazı özel yetenek ve beceriye sahip olması gerekir. Ayrıca saygı gören veliderlik vasfı taşıması gerekir. Amaçlara ulaşmak için hem grup için hem grup dışı koşullarını birbiriyle uyumlaştırabilmelidir.

Yönetsel Düzeyler: Örgütlerde alt, orta ve üst düzey yöneticiler bulunmaktadır. Düzeylerin oluşmasındaki temel fark yöneticilerinsahip olduğu otorite, yetki, sorumluluk ve örgütsel faaliyetlerin derecesidir.

Alt Düzey Yöneticiler: Günlük faaliyetlerin yürütülmesinden ve başarılmasından

Sorumludurlar. Yönetsel işlevleri olmayanlar oluşturur. işçi, memur, ustabaşı, baş kalfa, formen, bankada yer alan şefler, büro yöneticileri.

Orta Düzey Yöneticiler:Üst yönetim tarafından belirlenen amaçlara ulaşmak için gerekli programdan ve faaliyetlerin düzenlenmesinden sorumlu kişilerdir. Plan yaparlar, uygulamaya koyarlar, maliyeti hesap ederler ve üst düzey yöneticilere rapor sunarlar. Bölüm veya daire amirleri, servis şefleri yardımcıları, genel sekreterler, daire amirleri ve yardımcıları.

Üst Düzey Yöneticiler:Çalışmaları işletmenin amaçlarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye yöneliktir. Teknik beceri, haberleşme becerisi, insan ilişkileri

becerisi, analitik beceri, karar verme becerisi ve kavramsal beceri gibi becerilere sahiptirler. Genel müdür, başkan, bölüm ve daire müdürleri, daire başkanları, müsteşarlar, müdürler. Bir şirketin, örgütün veya acentenin en üst dereceli yöneticisi CEO dur. CEO icra kurulu başkanı olarakta ifade edilir.

Fonksiyonel ve Genel Yöneticiler: Benzer eğitimi ve becerileri olan kişilere fonksiyonel yönetici denir. Fonksiyonel yönetici sadece uzmanlaştığı alandan sorumludur. Genel yönetici ise tüm faaliyetten sorumludur. Genel yönetici:Fabrika müdürü, mağaza yöneticisi.

YÖNETİCİLERİN OYNADIĞI ROLLER

Yöneticinin üç tür örgütsel rolü vardır( Mintzberg’e göre). Kişilerarası roller, bilgi rolü ve karar verme rolüdür.

Kişilerarası roller:Çalışanlarla ve kurumlar arası ilişkiyi düzenler.

 

Bilgi rolü:Yöneticinin yeterli bilgiye sahip olmasının yanında bilgiyi toplayıp örgüt içinde uygun bir biçimde işlenmesini sağlayabilmelidir.

Karar verme rolü:Yöneticinin asıl işi kararvermedir. Örgütün geleceğini, işe alınan kişileri, kullanılacak olan araç-gereçleri ve gelecekteki sorunların çözüm yollarının bulunması ile ilgili kararları yerine getirir.

YÖNETİCİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Yöneticinin Entelektüel Özellikleri:

Yöneticinin Karakterine İlişkin Özellikler:

Yöneticinin Sosyal Özellikleri:Yöneticinin tüm çalışanlara kendini kabul ettirebilmesiyle alakalıdır. Dış görünüşüne önem veren, her düzeydeki kişilerle iletişim kurabilen ikna gücüne sahip, ortama göre hareket edebilen bir kişi olmalıdır.

Yöneticilik Yetenekleri:

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat