İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
MUH302U-MALİYET YÖNETİMİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
MUH302U-MALİYET YÖNETİMİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

1. ÜNİTE -    MALİYET YÖNETİMİ KAVRAMI

Ürün maliyetlerini doğru olarak saptamak, işletmedeki süreçleri geliştirmek israfı önlemek, maliyet etmenlerini tanımlamak faaliyetleri planlamak ve işletmenin stratejilerini oluşturmak için faaliyetlerin yönetimi ve kontrolüdür.

Maliyet Yönetiminin Evrimi

1. Evre: 1900-1920 evreleri; maliyet bilgileri pek önemsenmemektedir, fiziksel stok sayımları vardır.

2. Evre: 1920-1960 evreleri; Henry Ford “seri üretimle” bir devrim yaratmıştır. Bu evrede muhasebeye dayalı kontrol süreçleri vardır.

3. Evre: 1960-1980 evreleri; bütünleşik bilgi sistemi evresidir.

4. Evre: 1980-…….; maliyet yönetimi sistemi evresidir, koordine edilmiş yönetim mevcuttur.

Maliyet Yönetiminin İşlevleri

Stratejik yönetim

Planlama ve karar alma

Yönetim ve faaliyet kontrolü

Finansal tabloların hazırlanması

Maliyet Yönetiminin Amaçları

 • Doğru bir mamul ve hizmet maliyeti yapmak
 • Süreç ve faaliyetleri doğru anlamak
 • Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini belirlemek
 • Maliyetleri kontrol etmek ve yönetmek
 • Örgütsel stratejilerin uygulanmasına yardımcı olmak

Finansal Muhasebe ve Maliyet Yönetimi

Finansal muhasebe bilgi sistemi; yatırımcılar, bankalar, diğer kredi kuruluşları, tedarikçiler, müşteriler

Maliyet yönetimi bilgi sistemi; işletme ile ilgili karar alınması ile ilgili olarak iç bilgi kullanıcıları için bilgi üretir.

Maliyet Muhasebesi bilgi sistemi; maliyetleri genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre ölçer ve yükler.

Yönetim muhasebesi bilgi sistemi; planlama, kontrol, sürekli gelişme

Maliyet Yönetimini Etkileyen Faktörler

Üretim                      pazarlama                   rekabet                        ürün

Üretim süreci           Pazar                           üretim teknolojisi

Yönetim ve organizasyon                           işçilik becerileri

Bilgi çeşidi                                                  kalite

Yönetim odağı

Küresel rekabet; tüm dünyada olan rekabettir.

Hizmet sektörünün büyümesi; geleneksel sektörlerin önemi azaldıkça hizmet sektörü ekonomisinin önemi artar.

Bilgi teknolojisindeki gelişmeler; bilgisayar teknolojisinin artık kullanımının kolay olmasından dolayı ticarette etkisi büyüktür.

Üretim çevresindeki gelişmeler; üretim maliyetleme sistemi, kontrol sistemi, maliyet dağıtım

Kısıtlar teorisi; düşünce süresi olarak tanımlanır.

Tam zamanında üretim; talep edilen miktarda ve gerekli alanlarda zamanında üretimdir.

Bilgisayarla bütünleşik üretim; işletmelere stokları azaltma, üretim kapasitesini artırma, kalite ve hizmeti geliştirme

Müşteri odaklılık; müşteriye dayalı üretim

Yeni ürün geliştirme; yeni ürün tasarlayıp müşteriye sunma

Toplam kalite yönetimi; kalitenin sürekli geliştirilmesi

Zaman; müşteriye hızlı cevap verme

Sistem Yaklaşımı ve Muhasebe Bilgi Sistemi

Finansal nitelikli işlemlerin kaydedilmesi ile ilgili bir yaklaşımdır.

Disiplinler Arası Bakış Açısı ve Maliyet Yönetimi

Esneklik gereksinimi; işletmelerde genelde tek tip maliyet yönetimi yoktur.

Maliyet Bilgilerinin Davranışsal Etkisi

Maliyet ve başarılan kalite

Katma değer yaratan ve yaratmayan faaliyetler

Verimliliğin ölçülmesi

İşletmelerde Çağdaş Maliyet ve Yönetim Muhasebesinin Rolü

Teknik ve İdari Personelin Konumları

Bir işletmenin temel hedefleri için doğrudan sorumlu yöneticiler teknik personel olarak adlandırılır.

Muhasebe Müdürü

Tüm muhasebe bölümlerini nedenler.

Finans Müdürü

Parasal işlerin yürütülmesinden sorumludur.

Planlama, Kontrol, Sürekli Gelişme ve Karar Alma için Bilgi Üretimi

Planlama; Gelecekteki eylemler

Kontrol; planlanan uygulamaların izlenmesi

Sürekli gelişme; eskisinden ve rakiplerinden daha iyisini yapma

Karar alma; rekabetçi alternatif arasından seçim yapma süreci

Muhasebe ve Etik Davranış

Etik Davranışın Faydaları

 • Müşteri ve çalışan bağımlılığı
 • Yargı maliyetlerden kaçınmak
 • Dürüst ve saygılı ticaret

Yönetim Muhasebecileri İçin Etik Davranış Standartları

 • Yetkinlik
 • Gizlilik
 • Bütünlük
 • Objektiflik
 • Etik çalışmanın çözümü

Belgelendirme

Yönetim muhasebesi sertifikası (CMA)

Kamu Muhasebesi Sertifikası (CPA)

İç Denetim Sertifikası (CIA)

Yukarıya Git