Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
PSİ101U-PSİKOLOJİYE GİRİŞ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
PSİ101U-PSİKOLOJİYE GİRİŞ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

1. ÜNİTE - PSİKOLOJİNİN TANIMI VE KAPSAMI

   Bu ünite sonunda;

 

Psikoloji, davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Kolayca açıklarsak ‘insanın yaptığı her şey’ diye tanımlayabiliriz. Davranış kişinin yaptığı ve herhangi bir yolla ölçülebilen her hareketidir. Zihinsel süreçler ise düşünme, hatırlama, hissetme gibi içsel olgulardır.

Günlük hayatta hepimiz başkalarının (hatta kendimizin) neyi neden nasıl yaptığını, duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışırız hep. Ancak psikoloji bir bilimdir ve bu soruların cevaplarını sistematik, objektif ve ampirik* verilere dayalı bilimsel yöntemler kullanır. Böylece daha nesnel ve doğru cevaplar üretir.

Ampirik: Duyularla algılanan, deneyime dayalı

 

Bir Bilim Dalı Olarak Psikoloji

Bildiğimiz herhangi bir şeyi düşünelim. Köpeklerin 4 ayağı vardır. Yüzölçümü en büyük şehir Konya’dır. Terliyken su içmek hasta eder. Peki.. Şimdi bu bildiklerimizi nereden bildiğimizi düşünelim. Hepimizin aklına gelmiştir. Bazı bilgiler öğretilir. Bazılarını uzmanlardan duyarız. Bazıları eskilerden bilinegeldiği için, bazılarını ise görerek veya sezgilerimizle deneyimlediğimiz için doğrudur. Peki bu bildiklerimiz kesinlikle doğru mudur? Gördüğümüz her şeye inanmalı mıyız? Kendine fazla güvenenler evet diyebilir. O zaman aşağıdaki şekle bakalım. Sizce hangi çizgi daha uzun?

 

Bazılarımız (b) çizgisinin daha uzun olduğunu söyleyebilir. (Çünkü öyle görünüyor.) Elimize bir cetvel alıp ölçtüğümüzde iki çizginin de aynı uzunlukta olduğunu görürüz. Yani çeşitli yöntemlerle ulaşılan bilgilerin her zaman doğru olduğu söylenemez. Bilimsel yöntem:

*Bilimsel yöntem nesneldir. Araştırmacı kendi kişisel tercihlerini kullanamaz.

*Son olarak bilimsel bilgi genellenebilir. Bilimsel yöntem tek bir kişi için değil tüm insanlık içindir.

Psikolojide Çözümleme Düzeyleri

İnsan davranışını etkileyen birçok sebep vardır. Mesela akşam için ne yiyeceğinize hem canınızın ne istediği hem de arkadaşlarınızın istekleri (mesela beraber döner yemek) belirleyebilir. Bu çeşitli düzeylere ‘çözümleme’ veya ‘analiz’ düzeyleri denir.

 

 

PSİKOLOJİ BİLİMİNİN KÖKENLERİ VE TARİHÇESİ

Psikolojinin bir bilim dalı olarak kabul edilmesi 19. Yüzyıl döneminde olmuştur. Ancak insanla ilgili düşünceler, fikirler psikoloji biliminden çok daha önce de vardı zaten.

 

Antik Yunan Filozofları

Psikoloji için çok önemli olan soruları ilk defa Plato ve Aristo gibi düşünürler sordu. Bu sorulardan bazıları hala cevapsız durumda.

Fransız ve Alman Düşünürler

Psikoloji için önemli olan bir diğer filozof ise Rene Descartes’tır. Descartes’a göre beyin somut maddeden oluşmaktadır, zihin ise ruhani bir varlıktır. Birbirlerinden ayrı ama etkileşim halindedirler. Bu adamın bu fikrine düalizm (ikicilik) denmektedir.

Alman düşünür Franz Joseph Gall ise frenoloji (kafatası bilimi) diye bir teori ortaya attı. Bu teoriye göre kafatasının üzerindeki girinti çıkıntılar kişinin yeteneğini kişilik özelliklerini belirlemektedir. Ancak bu teorinin bir geçerliliği kalmamıştır.

İnsan doğası ile ilgili cevaplar ararken bilimsel yöntemlerin kullanılmasında düşünce okulları  etkili olmuştur.

 

 

Yapısalcılık

 

Wundt’a göre psikoloji ‘bilinç’ kavramına odaklanmalıdır. Bilinç, bireyin öznel deneyimleridir. Wundt buna odaklanırken ‘içgözlem’ metodunu benimsemiştir. İçgözlem ise kişinin kendi deneyimlerine bakışı demektir. Wundt bilinci incelerken bir bütünü ayırarak incelemiştir.

Gestalt (Hermann Ebbinghaus)

Bilinç kadar incelenmesi gereken bir diğer konu da öğrenme ve hafıza gibi zihinsel süreçlerdir. Hafıza hakkında bilinenlerin temelini bu psikolog oluşturmuştur.

Almancada bütün anlamına gelen Gestalt akımına göre bir deneyimin bütünü, onun parçalarının toplamıyla aynı değildir. Bilinci anlamanın yolu, parçaları değil, tüm deneyimi bir bütün olarak ele almaktan geçer.

Psikanaliz (Freud)

 

Birgün bazı hastalarının ortak özelliğinin hastalık semptomlarını göstermelerine karşın hastalıklarının hiç fiziksel sebebinin olmamasını farkeden Freud hipnoz gibi metotlarla bu hastalarla görüştü. Onların hastalıklarının sebebinin fiziksel olmadığını bilinçlerinden attıkları problemlerin hastalıkları doğurduğunu ileri sürdü. Psikanaliz bir kişilik teorisi aynı zamanda akıl hastalıkları için seri tedavi yöntemini içermektedir.

İşlevselcilik (William James-G. Stanley Hall)

James’e göre bilinci kendi başına çalışamayacak parçalara bölmek anlamsızdır. Bunun yerine Darwin’in evrim teorisine benzer algıların hafızanın ya da diğer akılsal süreçlerin insanların ortamlarına adapte olmalarını nasıl kolaylaştırdığına odaklanmıştır. Bu akım problem çözme gibi becerileri ele almıştır.

Davranışçılık (John B. Watson-B. F. Skinner)

Bu akım Darwin’in fikirlerine dayanır. Watson, psikolojinin en önemli kaynağının gözlemlenebilen davranışlar olduğunu iddia etti. Watson’a göre bilinç de bilinçaltı da anlamsızdı. Önemli olan gözlemlenebilen davranışlardı. İnsanların öğrenmeyle çevreye uyum sağladıklarını ileri sürmüştür. Bu akımın diğer öncüsü de B. F Skinner’dır.

Modern Psikoloji

Bilgisayarların gelişmesiyle beyindeki olaylar yeni teknolojilerle izlenmesi mümkün hale gelmiştir. Bu da davranışsal akımın önemini yitirmesine sebep olmuştur. Onun yerini bilişsel psikoloji almıştır. Bu sayede zihinsel süreçleri bilimsel tarafsızlıkla açıklamak daha mümkün hale gelmiştir.

PSİKOLOJİDE YAKLAŞIMLAR

Aşağıdaki resimde ne görüyorsunuz?

 

Bir vazo? Ya da birbirine bakan iki yüz?

Bu algıların ikisi de doğrudur. Yani objenin neresine odaklandığınıza göre ne gördüğünüz değişir.

   Psikolojide de bu şekilde aynı davranışı değişik bakış açılarından inceleyen yaklaşımlar (perspektif) vardır. Günümüzde psikolojide, yapısalcılık veya işlevselcilik gibi düşünce okulları ortadan kaybolmuş, yerini biyolojik, davranışsal, bilişsel gibi çeşitli yaklaşımlara bırakmıştır. Aşağıda modern psikolojinin önemli yaklaşımları sıralanmıştır.

PSİKOLOJİNİN ÇALIŞMA KONULARI VE DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

İnsan her türlü bilim dalının çalışma alanına girer. Biyoloji, tıp, sosyoloji ve ekonomi gibi. İnsan davranışını incelen psikoloji de bu sebeple çeşitli bilim dallarıyla birlikte çalışır.

Psikolojinin Alt Dalları

 

Psikolojinin Uygulamalı Alt Dalları

Psikolojinin uygulandığı alanlar arasında psikolojik danışmanlık, adalet, sağlık gibi alanlar sayılabilir. Psikolojik danışmanlık, klinik psikolojiye yakın bir alan olup insanlarla terapi çerçevesinde ilgilenmeyi kapsar. Adalet alanında çalışan psikologlar, adli süreçlerin psikolojik yönüyle ilgilenir. Bu alanda çalışan psikologlar özellikle suç davranışları, suçlu psikolojisi ve suç araştırmaları üzerine yoğunlaşır, dava süreçleri üzerine çalışabilirler. Sağlık psikologları ise toplum sağlığını desteklemek ve sağlıksız davranışların azalmasına sağlamak üzerine çalışır.

 

Psikologlar ne iş yapar?

 

 

      Psikolojide Önemli Sorunlar ve Tartışmalar

  İnsan davranışları araştırılırken çeşitli sorunlar da ortaya çıkmıştır. Aslında bu sorunlar ve sorular psikoloji bilimin bir yandan temelini oluşturmuştur.

  1. Sorun: Doğa- Çevre Tartışması (insan davranışlarının ne kadarı kalıtsal ne kadarı yapısal)
  2. Sorun: Davranışların Sebepleri Bilinçli mi Bilinçdışı mıdır?
  3. Sorun: Bireysel Farklılıklar-Evrensel Kurallar
AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat