Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
SİY101U-TÜRKİYENİN SİYASAL GELİŞİMİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
SİY101U-TÜRKİYENİN SİYASAL GELİŞİMİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

ÜNİTE 1 - OSMANLI SİYASİ MİRASI

Osmanlı tarihinin ondokuzuncu yüzyıldan önceki klâsik dönemi ile,ondokuzuncu yüzyılın tümünü kapsayan mo­dernleşme dönemini ayırdetmek gerekir. Her iki dönemin de, çağdaş Türkiye siya­setini anlamak bakımından önemli özellikleri vardır.

Klâsik dönem Osmanlı İmparatorluğu, tipik bir mutlak monarşidir. Osmanlı İm­paratorluğunun siyasal ve sosyal yapısının, Ortaçağ Avrupa feodalizminden çok farklı özellikler taşıdığı, Machiavelli'den bu yana, pek çok klâsik ve modern yaza­rın vurguladığı bir husustur.(a) Batı feodalitesinin aksine, Osmanlı İmparatorluğunda, geniş topraklara ve merkezî devletten büyük ölçüde özerk bir statüye sahip bir aristokrasi, ya da soy­lular sınıfı mevcut değildi. Devlet, hukuken bütün toprakların maliki sayılıyordu. Merkezî otorite, tımar sistemi adı verilen bir sistemle bu toprakların denetimini sa­vaşlarda yararlık göstermiş veya devlete başka şekilde hizmeti olmuş sipahilere da-ğıtıyorduysa da, sipahilerin hukukî ve fiilî konumu, Avrupa feodal beylerinkinden çok farklıydı.

-İLTİZAM YETKİSİ: DEVLET ADINA VERGİ TOPLAMA YETKİSİ

b)Osmanlı İmparatorluğunu Batı feodal devletlerinden ayıran ikinci bir özel-
lik, Osmanlı devletinde, devletten özerk ve onun iktidarını sınırlayabilen Kilise ku-
rumunun bir denginin bulunmamasıdır.

(c)Osmanlı devletinde merkezî otoritenin gücünü arttıran bir faktör de, devşir-
me sistemi olmuştur. Bu sistem, Hıristiyan teb'amn erkek çocuklarının küçük yaş-
ta ailelerinden alınarak Müslümanlaştırılmaları ve devletin askerî (yeniçeriler) veya
bürokratik hizmetleri için eğitilip yetiştirilmeleri anlamına gelmektedir.

(d) Batı feodalitesinde Kilise'nin devlet karşısındaki özerk konumu, bir anlam­da, diğer sivil toplum kuruluşları için de bir örnek oluşturmuş, daha Ortaçağdan itibaren özerk şehir yönetimleri ve güçlü esnaf locaları gelişmiştir. Osmanlı İmpa­ratorluğunda bu kurumların denkleri mevcut olmamıştır. Belediye yönetimleri an­cak ondokuzuncu yüzyılda Tanzimat reformları ile kurulmuştur.

(e)Birçok Avrupa ülkesinde Ortaçağ feodalitesinin sosyal yapısına ve siyaset anlayışına uygun olarak, çok eski dönemlerden itibaren, sınıfların, ya da tabakala­rın (estates) temsiline dayanan temsilî kurumlar oluşmuştur. Soyluların, din adam­larının ve şehirli burjuvaların temsil edildiği bu Ortaçağ meclislerinin en eski ve en bilineni İngiliz Parlâmentosu olmakla birlikte, bunun benzerleri başka Avrupa ül­kelerinde de mevcut olmuştur. 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa' da da feodalite zayıf­lamış ve kralların mutlak iktidarı güçlenmişse de, bu Ortaçağ temsil geleneği, Fran­sız devriminden sonra modern siyasal temsil anlayışına geçişi kolaylaştırmıştır. Os­manlı devleti ise, bu temsil kurumlarına tamamen yabancıdır. İl ve belediye mec­lislerinin kurulması ancak Tanzimat reformlarıyla, ilk millî parlâmentonun kurul­ması ise, ancak 1876 Kanun-u Esasî'siyle gerçekleşmiştir.

--Halil İnancık, Osmanlı toplumunun iki büyük sınıfa ayrıldığını söyler. Bunlar; dinsel veya yönetsel yetkileri olan askerî sınıf ve yönetimde hiç rolü olmayan bütün Müslüman ve gayrı Müslimlerdir.

-Osmanlı-Türk siyasal düşüncesinde devlet, toplumdan özerk ve onun üzerinde, kendi başına değer taşıyan bir varlık olarak yüceltilmiş ve kutsal-laştırılmıştır. Devlete koruyucu bir vasî, ya da baba rolü izafe edilmiştir. Bu pater-nalist devlet anlayışı, "devlet baba" ve "Allah devlete, millete zeval vermesin" gibi halk deyimlerine de yansımıştır. Osmanlı siyaset literatürü, "Devlet-i Aliye", "hik-met-i hükümet", "Devletin âlî menfaatleri" gibi devleti yücelten deyimlerle dolu­dur.

 

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat