Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
SOS104U-İNSAN VE TOPLUM DERS ÖZETİ
SOS104U-İNSAN VE TOPLUM DERSİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

İNSAN VE TOPLUM

Toplumsal Gruplar

TOPLUMSAL GRUP NEDİR?

Ortak amaç ve çıkarlar doğrultusunda, üyeleri arasında etkileşimin olduğu, görev ve rol ayrımının bulunduğu ve belli davranış normlarına sahip insanların birlikteliği anlamına gelmektedir.               

TOPLUMSAL GRUPLARIN ÖZELLİKLERİ

-Grubun tanınması: Toplumsal bir gurubun grup üyeleri ve başkaları tarafından grup olarak tanınması gerekir.

-Grup üyelerinin rolü ve statüsü: grubun her üyesi, diğer üyelerin konumlarıyla ilişkili olarak, belirli bir rol ya da statüye sahip olmalıdır.

-Grup üyelerinin rolleri: grubun her üyesi kendi toplumsal rolünü oynar ve grup katılımı gerçekleştirir.

-Grubun sürekliliği: Toplumsal süreç tek yönlü olmaz. Birlikte ve karşılıklı olması gerekir. Kişisel temas ve iletişimle birlikte grubun sürekliliği sağlanır.

-Grup normları: Yazılı ve yazılı olmayan davranış normları, grup üyeleri tarafından bilinip takip edilir. Bu normlar grup üyelerinin neleri yapıp yapmayacaklarını belirtir.

-Ortak ilgiler ve değerler: Gruplar ortak ilgi ve değerleri paylaşırlar. Bazı grupların ilgi ve değerleri belirgin olmasına karşın,bazı gruplar için belirsiz olabilir.

-Grubun toplumsal hedefleri: Grubun amaçları olmalıdır. Toplumsal grubun belirlediği hedefler ,bu grubun neden var olduğu sorusuna cevap niteliği taşıması bakımından önemlidir.

-Coğrafi/ Mekansal yakınlık: Grup yaşamının sürdürülmesinde, temel unsurlardandır. Fiziki mekanın sınırlamalarına bağlı kalınır. Örneğin komşuluk. Mekana dayalı oluşan bir gruptur.

TOPLUMSAL GRUP ÇEŞİTLERİ

Birincil ve ikincil Gruplar

İlk olarak Charles Horton Cooley tarafından kullanılan birincil grup kavramı,aile,arkadaş gibi samimi,dayanışmanın olduğu yüzyüze ilişkilerdir.

İkincil grup,bireyin belli bir amaç doğrultusunda ilişkilerin yasalara dayalı kurulduğu,kurallar ve resmi anlaşmalar çerçevesinde yürütüldüğü gruptur.

Yani kısaca birincil grup samimiyet,ikincil grup resmiyet özelliklidir.

İç ve Dış Gruplar

William Graham Sumner tarafından ortaya atılmıştır.İç grup,insanların ortak değerleri ve yaşam biçimini paylaştığı kendilerini ait hissettikleri grubu ifade eder.

Dış grup,Bireylerin kendi gruplarına rakip gördükleri karşıt gruplardır.

Referans Grupları

İlk kez Herbert Hyman tarafından ortaya atılmıştır.Referans grubu,bireyin kendi durumunu ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla karşılaştırma yaptığı grubu ifade eder.

İnternet Toplulukları ve Sanal Cemaatler

1900'lü yıllardan itibarem iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle ortaya çıkmıştır.İnsanların internet ağlarına bağlanarak bilgisayar aracılığıyla meydana getirdikleri bir oluşumdur.

Azınlık Grupları

Fiziksel,kültürel veya diğer özelliklerden dolayı baskıya uğrayan,farklı ve eşitsiz davranışlara maruz kalan toplumsal gruplardır.

Toplumsal Grup Yapısının Genel Nitelikleri

Grup Üyeliği:Bireyin bir gruba üyeliği doğuştan gelebileceği gibi,başvurma,davet edilme veya karşılıklı anlaşma yoluyla da gerçekleşmektedir.

Grup Normları ve Grup Normlarına Uyma:Grup üyelerince kabul edilen ve uyulması gereken tutum ve davranışlardır.Yazılı ve yazılı olmayan kurallardır.Bireyin kendi düşüncesi olduğu gibi farklı görüşleri destekleyip değiştirebilir.

Liderlik: Gruplarda üç lider tipi belirlenmiştir.Bunlar;

Demokratik lider;Kararların alınmasında gruptaki herkesin görüşüne başvuran,grup içi etkileşimin ve işbölümünü özgür bırakan,eleştirilerinde işe dönük davranan lider tipidir.  Oteriter lider;Kararları kendisi veren,iş bölümünü kendisi belirleyip,eleştirilerini kişilere yönelik yapan lider tipidir.  İlgisiz lider; Grubu tamamen özgür bırakan işe hiç karışmayıp çok az müdahalelerde bulunan lider tipidir.

 

TOPLUMSAL GRUBA YÖNELİK KURAMLAR

Ferdinand Tönnies Gemeinschaft ve Gessellschaft

19. yüzyılda,Alman sosyolog Ferdinand Tönnies,endüstrileşme süreciyle birlikte  toplumsal ilişkilerin nasıl bir değişim sürecine girdiğini incelemiş ve farklılaşan bu ilişkileri tanımlamak amacıyla Gemeninschaft(topluluk/cemaat) ve Gessellschaft(toplum) kavramlarını geliştirmiştir.

Gemeinschaft kavramı;kişisel ve yakın insan ilişkilerini ifade eder.Endüstri toplumları öncesinde görülür.Homojen kültür etkin.Cemaat,topluluk.

Gessellschaft kavramı;Endüstriyel toplumlarda kent yaşamında kurulan,kişisel olmayan yapaydır.Toplum.

Georg Simmel:Toplumsal Etkileşim

Toplumsal grup üzerine çalışan bir diğer önemli isim olan Simmel'e göre toplum,belirli bir kültür ya da çevrede yaşayan grupların,gündelik yaşamlarından ve toplumsal etkileşimlerinden bağımsız değildir.Simmel sayılar ve gruplar arasındaki ilişkide yalıtılmış birey,ikililer,üçlüler gibi sayıların,gruplar karşısında taşıdığı önemi vurgulamıştır.Bu rakamsal analizi,grubun bazı niteliklerini belirlemekte olduğunu,grup örgütlenmesini ve toplumsal çatışma olasılığını etkilediğini göstermiştir.Simmel büyük ve küçük grupların özelliklerini tanımlayarak birbirlerinden farklı yapılara sahip olduklarını göstermektedir.

Charles Horton Cooley(1864-1929):Birincil Gruplar

Toplumsal düzenin doğasıyla ilgilenen Charles ,toplumsal grup çalışmalarında önemli isimler arasındadır.Toplumdaki değişimleri yansıtan birincil grupların kavramsallaştırılmasıyla ilgilenmiş,ikincil ilişkilerin nasıl oluştuğunu ve hangi ilişkiler olduğunu incelemiştir.

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat