Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
SOS114U-DAVRANIŞ BİLİMLERİ-2
SOS114U-DAVRANIŞ BİLİMLERİ-2 DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

1. ÜNİTE

Psikoloji insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.

Davranış gözle görebildiğimiz, izleyebildiğimiz eylemleri kapsadığı gibi göremediğimiz hatta bazen farkında bile olmadığımız süreçleri anlatmak için kullanılan genel kapsayıcı bir kavramdır.

Psikoloji tarihi ve psikoloji yaklaşımları:

Psikoloji tarihi insan doğasını anlama çabalarının var olduğu en erken dönemlere kadar dayanmaktadır. Antik dönem filozoflarıolan platon ve aristoteles tıpkı günümüz psikologlarının ilgilendiği sorunlarla ilgilenmiş ve insan zihnini açıklamaya çalışmışlardır.

Yapısalcı yaklaşım: (Wilhelm Maximilian Wundt)

Bütünü tek tek parçaları üzerinden açıklama çabalarına karşı çıkarak, yapı kavramı ve bu yapıyı oluşturan öğelerin örgütleniş biçimi üzerinde durmuştur.

İşlevselci yaklaşım: (William James)

Zihni durağan bir yapı olarak ele alan ve onun içeriğiyle ilgilenen yapısalcı yaklaşıma karşıt bir anlayış olarak doğmuştur. Bu yaklaşıma göre zihinsel süreçler ve bilgi, bireyin yaşamına sağladığı yarar verimlilik veya pratiklik üzerinden değerlendirilir.

Gestalt Yaklaşımı:(Max Wertheimer)

Hareketin açıklanmaya veya parçalara bölünmesine gerek olmadığını, algılandığı haliyle var olduğunu öne süren fi fenomeni olgu Gestalt yaklaşımının temelini oluşturur.

Gestalt psikolojisi ilkeleri:

Yakınlık: Yakın olan parçalar birlikte algılanma eğilimindedir.

Süreklilik: Bir akış betimleyecek şekilde birleştirilme eğilimindedir.

Benzerlik: Birbirine benzer parçalar grup oluşturacak şekilde birlikte algılanırlar.

Bütünleme: Algılama sürecinde parçaları eksik olan figürleri tamamlama boşlukları doldurma eğilimi vardır.

Şekil-Zemin: Tüm algılamalarda şekli anlamlı kılan bir zemin vardır.

Davranışçı Yaklaşım: (John Watson)

İnsan davranışlarını açıklamaya çalışan psikoloji bilimi imge veya zihin gibi gözlenemeyen süreçlerle ilgilenmemelidir.

Psikoanalitik Yaklaşım: (Sigmund Freud)

Bilincin, insan zihninin sadece bir kısmı olduğunu belirterek, davranışlarımızı ve kişiliğimizi oluşturan esas kısmın bilinçdışı olduğunu öne sürmüştür.

Psikanaliz: Freud'un geliştirdiği kişilik kuramının ve tedavi yönteminin adıdır.

Bilişsel Yaklaşım:

Zihnin nesnel yöntemlerle çalışılabileceğini savunmuştur.

Biliş terimi düşünce ve bilgiye işaret eder. Bilişsel psikoloji ise insanların davranışlara rehberlik eden bilgiyi edinme zihinde örgütleme hatırlamadır.

Bağlamsal Yaklaşım:

İnsan davranışlarının anlaşılmasında bütünselliği ve davranışın içinde oluştuğu bağlamı vurgulayarak diğer yaklaşımlardan ayrılır.

Bağlam: Bir kişinin, olayın ya da herhangi bir nesnenin içinde bulunduğu durumu ifade eder.

Psikolojinin Alt Alanları:

Gelişim Psikolojisi:

İnsan yavrusunun döllenmeden ölüme kadar yaşadığı gelişim ve değişimi inceler.

Klinik Psikolojisi:

Ruh sağlığıyla ilgili meslekler özellikle psikiyatri ile yakından ilişkilidir. Bu alanda teorik ve uygulamalı çalışmalar yapan bilim dalıdır.

Sosyal Psikoloji:

Birey ve sosyal çevresi arasındaki etkileşimleri incelediği gibi bireyler arası etkileşim, grup içi ve gruplar arası etkileşim ve bunlarla ilgili konularda çalışmalar yapar.

 

Deneysel Psikoloji:

İnsanların öğrenme, hatırlama, algılama,uyarıcıya tepki verme süreçlerini ve çeşitli güdüsel durumlarda nasıl davrandıklarını deneysel yöntemlerle araştıran bir psikoloji alt alanıdır.

Psikometri:

Psikolojinin bütün alt alanlarında ihtiyaç duyulan yöntemsel konularda araştırmalar yapan ve ölçüm araçları konusunda çalışan psikoloji alt alanıdır.

Psikolojide Araştırma Yöntemleri:

Doğal Gözlem:

Davranışı ve o davranışın geliştiği doğal koşullarda gözlemleyerek, doğrudan ve betimsel bilgi edinmenin yoludur.

Vaka İncelemesi:

 İnsanların davranışları hakkında derinlemesine bilgi edinilmek istendiğinde kullanılır.

Alan Araştırması:

İncelenen davranışların, algı ve değerlendirmelerin, tutumların, bir toplumda veya belli bir grupta görülme derecesi ve bunların yaş, cinsiyet, sosyal bağlam nasıl bir ilişki içinde olduğu konusunda bilgilere ulaşma imkanı sağlar.

Örneklem Seçimi: Alan araştırmasında araştırmaya katılacak kişilerine seçimine denir.

Seçkisiz Örneklem: Rastgele kişilere anket uygulanmasına denir.

Temsil Edici Örneklem: Araştırılmak istenen grubun önemli özelliklerini oran olarak yansıtan bir örnekl seçilmesine denir

Deneysel Yöntem:

Laboratuar ortamında veya gerçek yaşam alanlarında kontrollü olarak yapılan araştırmalarda kullanılır.

Değişken:

Farklı canlılarda, farklı ortamlarda ve farklı durumlarda değişiklik gösterebilen olgu veya niteliktir.

Bağımsız Değişken:

Herhangi bir deney deseninde esas olarak etkisi incelenen değişkendir.

Kontrol Grubu: Bir deneyde bağımsız değişkenin etkisine maruz kalmayan gruptur.

Deney Grubu: Bağımsız değişkenin verildiği gruptur.

Kısaca;

Deney Grubu + Bağımsız Değişken

Kontrol Grubu + Bağımlı Değişken

DERS ÖZETİNİN TAMAMINI VE DAHA FAZLASINI ONLİNE SİPARİŞ VERMEK İÇİN AÖF ÇIKMIŞ SORULAR

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat