İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
SOS207U-SİYASET SOSYOLOJİSİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
SOS207U-SİYASET SOSYOLOJİSİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

1. ÜNİTE – SİYASET SOSYOLOJİSİNİN KONUSU

Siyaset olgusunun toplumdaki yeri üzerine zihni merak “Siyaset Sosyolojisi” nin doğmasının başlıca sebebidir. Bunda 2. Dünya savaşından sonra Batı dünyasında demokrasisinin yükselmesi önemlidir.

- Seymour Martin Lipset’in “Siyasal İnsan” kitabı, “atıf klasiği” sayılır.

Siyaset sosyolojisi siyaseti sosyolojik paradigma ile çözümler. Bu paradigma sosyolojik soru sormaya dayanır. Bu soru insan eyleminin genel kabul gören ve resmen tanımlanmış olan amaçlarının arkasında yatanı bulma merakını içerir.

Sosyolojik problem, sosyal etkileşimin nasıl ve ne şekilde olduğuna bakar.

- Doğal toplum kavramlaştırması, toplumsal hayatın dayandığı ilişkiler ağının doğal dürtü ve zorunluluklar üzerine kurulu olduğunu söyler. Pozitivist sosyal bilim anlayışının bir ürünüdür. Pozitivist yaklaşım, olgu-değer ayrımına giderek sosyoloğun toplumsal gerçekliği değer yargılarından bağımsız olarak inceleyebileceği ve objektif bilgiye ulaşabileceğini varsayar.

- Sembolik toplum kavramlaştırmasında, toplumsal hayatı oluşturan ilişkiler sembolik nitelik taşır. Toplum üyelerinin eylemleri ancak sembolik bir bütünlük içinde yer aldığı zaman anlam kazanır.

Yorumsamacı bilim anlayışına dayanır. Buna göre, toplumsal gerçeklik mahiyeti itibariyle doğal gerçeklikten farklıdır.

- Toplumsal gerçeklik karmaşık ve çok boyutludur. 18. yy’dan 20.yy’a kadar kullanılan bütüncü sosyal bilim anlayışı, sosyal bilim bir bütündür ve eğer sosyal olguların bağlı olduğu doğal yasalar varsa bu tüm olgular için aynıdır ve bunları ortaya çıkarmak tek bir sosyal bilimin görevidir.

20.yüzyıldan bu yana tekilci anlayış hakimdir. Buna göre, toplumsal gerçekliğin bütün olarak anlaşılabilmesi için bu bütün meydana getiren bölümlerin tek tek ve derinlemesine incelenmesi gerekir.

Bütüncü anlayıştan tekilci anlayışa geçiş, felsefi yaklaşımdan sosyolojik yaklaşıma geçişi sağlamıştır.

- Siyaseti gözleyebileceğimiz katmanlar üç tanedir:

 

* Toplumsal kökleri

* Siyasetin yapısı ve siyasal süreç

* Siyasetin toplum ve kültür üzerindeki etkileri

Yukarıya Git