Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
ATA AÖF - TIBBİ TEMİNOLOJİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
ÜNİTE 1 - TERMİNOLOJİYE GİRİŞ Tıp terimi olarak kullanılan kelimeler Latince kökenlidir ancak Grekçe ve diğer diller ait kelimelerde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlık alanının her dalında tıp terimlerinin doğru olarak öğrenimi sağlamak ve ortak bir dilin kullanımına yardımcı olmaktır. ANATOMİNİN TANIMI İnsan Vücudunun genel yapısını ve şeklini vücudu oluşturan organların yeri yapısını şeklini fonksiyonunu ve komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. ANATOMİK POZİSYON Ayakta dik duran bir şahsın başı dik gözleri ve el ayaları öne bakacak şekilde kolları her iki yanda sarkık ayakları birleştirilmiş duruşuna anatomik pozisyon denir. ANATOMİK PLANLAR (DÜZLEMLER) Düzlemler insan vücudunu hayali bölgelere ayırır bu düzlemler insan vücudunda bulunan organ ve oluşumları hangi bölgelerde yer aldığını tespit için gereklidir. 1-Planum Sagittale: Vücudu dikine ve önden arkaya doğruyu kesen düzeleme denir.Bu düzlem ile vücut simetrik olmayan sağ ve sol iki bölüme ayırır. 2-Planum Transversum (Horizontale): Yere paralel olarak geçen vücudu üst ve alt iki bölüme ayıran düzlemdir.

ÜNİTE 1 - TERMİNOLOJİYE GİRİŞ

Tıp terimi olarak kullanılan kelimeler Latince kökenlidir ancak Grekçe ve diğer diller ait kelimelerde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlık alanının her dalında tıp terimlerinin doğru olarak öğrenimi sağlamak ve ortak bir dilin kullanımına yardımcı olmaktır.

ANATOMİNİN TANIMI

İnsan Vücudunun genel yapısını ve şeklini vücudu oluşturan organların yeri yapısını şeklini fonksiyonunu ve komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

ANATOMİK POZİSYON

Ayakta dik duran bir şahsın başı dik gözleri ve el ayaları öne bakacak şekilde kolları her iki yanda sarkık ayakları birleştirilmiş duruşuna anatomik pozisyon denir.

ANATOMİK PLANLAR (DÜZLEMLER)

Düzlemler insan vücudunu hayali bölgelere ayırır bu düzlemler insan vücudunda bulunan organ ve oluşumları hangi bölgelerde yer aldığını tespit için gereklidir.

1-Planum Sagittale: Vücudu dikine ve önden arkaya doğruyu kesen düzeleme denir.Bu düzlem ile vücut simetrik olmayan sağ ve sol iki bölüme ayırır.

2-Planum Transversum (Horizontale): Yere paralel olarak geçen vücudu üst ve alt iki bölüme ayıran düzlemdir.

3-Planum Coronale  (Frontale):  Vücudu dikine ve yukarıdan aşağıya doğru kesen düzelme denir,bu düzlem ile vücut ön ve arka iki bölüme ayrılır.

-Planum Medianum: Anatomik pozinyonda bulunan bir şahsın vücudunun tam ortasından geçen ve vücudu sağ ve sol iki simetrik parçaya ayıran bir düzlemdir

ANATOMİK EKSENLER (AXES): Eklemlerde oluşan hareketlerin tanımlanabilmesi için eksenlere ihtiyaç duyulur; 3 temel eksen vardır.

a-) Axis sagittalis:  Önden arkaya doğru geçen eksene denir.

b-)Axis Transversalis: Soldan sağa veya sağdan sola doğru geçen eksene denir bu eksen yere paraleldir.

c-)Axis Verticalis: Yukarıdan aşagıya doğru uzanan ve yere dik olan eksene verilen addır.

EKSENLERDE YAPILAN HAREKETLER

Anatomik pozisyonda bulunan bir şahsa ait eklemlerde meydana gelen hareketler eksene dik düzlem üzerinde yapılır bu hareketler şu şekilde açıklanabilir.

a-) Sagittal eksende yapılan hareketler:

Abductio: Gövdeden uzaklaşma hareketi

Adductio: Gövdeye yakınlaşma hareketi

b-)Transver eksende yapılan hareketler:

Flexio: Öne doğru hareke verilen isimdir bükme hareketide denir. Örneğin başın ve gövdenin öne eğilmesi kolu dirsek eklemiden bükülmesi

Extansio .Arkaya doğru yapılan harekete denir .Örneğin başın ve gövdenin arkaya doğru eğilmesi fleksiyonda buluna ön kolun dirsek ekleminde kol ile düzleşmesi

c-)Vertikal Eksende Yapılan Hareketler:

Rotasyon: Dönme hareketi örneğin başın ve gövdenin sağa ve sola dönmesi gibi üst extremitenin içe dönmesine özel olarak pronasyon,dışa dönmesine supinasyon denir alt extremitenin ayağın plantar bölgesinin içe dönmesine inversiyon,dışa dönmesine eversiyon denir.

VÜCUDUN BOŞLUKLARI

İnsan vücudunda bulunan organların yerinin tanımlanmasında vücut boşluklarının önemi büyüktür.

1-Ön Tarafta Bulunan Boşluklar (Ventral Boşluklar):

Cavitas Thoracis      :  Göğüs Boşluğu

Cavitas Abdominalis: Karın Boşluğu

Cavitas Pelvis          :  Leğen Boşluğu

2-Arka tarafta bulunan boşluklar (Dorsal boşluklar)

Cavitas Cranii          :  Kafa boşluğu

Cavitas Spinalis        

Vücut boşlukları içerisinde bulunan organlar:

Cavitas cranii: beyin(encefalon bolümü), meninx(beyni saran zar), sinirler, damarlar ve BOS bulunur.

Cavitas spinalis(canalis vertebralis içinde bulunur): medula spinalis, spinal sinir kökleri, meninx bağ dokusu ve damarlar yer alır.

Cavitas thoracis: kalp, akciğer, trachea, oesophagus, büyük damarlar, sinirler ve lenf nodları

Cavitas abdominalis: oesophagus, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, dalak, böbrekler, gl. Suprarenalisler, karaciğer, damarlar, sinirler ver lenf nodları

Cavitas pelvis: mesane, genital organlar, colon sigmoideum, rektum, damarlar, sinirler, lenf nodları.

VÜCUTTA BULUNAN OLUŞUMLARIN YERLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN TERİMLER

Anterior: ön taraf yada ön taraftaki anlamında kullanılır.

Posterior: arka taraf yada arka taraftaki oluşum için kullanılır.

Superior: vucudun üst tarafında bulunan oluşumlar için kullanılan terimdir.

İnferior: vucudun alt tarafında bulunan oluşumlar için kullanılan terimdir.

Lateralis: vücudn orta hattından uzak oluşumlar için kullanılan terimdir.

Medialis: vücudun orta hattına yakın oluşumlar için kullanılır.

Profundus: vucutta bulunan iki oluşumdan derinde bulunanı için kullanılan terimdir.

Superfacialis: vücutta bulunan iki oluşumdan yüzeyde bulunan için kullanılan terimdir.

Proksimalis: govdeye yakın oluşum için kullanılan terimdir.

Distalis: govdeye uzak oluşumlar için kullanılan terimdir.

Ventralis: vucudun ön tarafı için kullanılan terimdir.

Dorsalis: vücudun arka tarafı veya arka tarafta bulunan oluşumlar için kullanılan terimdir.

Cranialis: vucudun ust tarafı için kullanlan terimdir.

Caudalis: vücudun alt tarafı için kullanılan terimdir.

Dexter: sağ tarafta bulunan oluşum için kullanılan terimdir.

Sinister: sol tarafta bulunan oluşum için kullanılan terimdir.

Apicalis: anatomik bir oluşumun en üst bölümü için kullanılan terimdir.

Basalis: anatomik oluşumum tabanı için kullanılan terimdir.

DERS ÖZETİNİN TAMAMINI SİPARİŞ VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ.....

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat